Skip to main content
Home » Współpraca międzynarodowa » Co oferują rynki rozwinięte polskim eksporterom?
Współpraca międzynarodowa

Co oferują rynki rozwinięte polskim eksporterom?

rynki
rynki

Rozmawiając z firmami, często słyszę pytanie o to czy warto interesować się tak rozwiniętym i wysoce konkurencyjnym rynkiem jak np. Francja? Czy nie lepiej skoncentrować swoją uwagę na rynku rodzimym, ewentualnie na wschodzących rynkach azjatyckich?

Monika Constant

Dyrektor Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej

Moja odpowiedź jest prosta. Jeśli patrzysz na prowadzenie biznesu długofalowo i chcesz cały czas się rozwijać, to eksport, a tym bardziej eksport na rynki wysoce konkurencyjne, jest najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu.

Dojrzały rynek, to dojrzały konsument, który coraz większą uwagę przykłada do jakości produktu czy sposobu jego wytworzenia. Prowadzenie produkcji w sposób zrównoważony, z poszanowaniem dla środowiska czy personalizacja produktu według upodobań klienta, to te elementy, które mogą pomóc polskim firmom w odniesieniu sukcesu za granicą. Ponadto, jest to rynek otwarty na wszelkie innowacje, co stwarza szerokie perspektywy dla polskich startupów. Ich produkty, programy, aplikacje czy usługi mają większe szanse rozwoju w środowisku, które od wielu lat szuka nowych rozwiązań z całego świata.

Ekspansja zagraniczna ‒ sposób na pomnażanie zysków

Warto również pamiętać, że Francja stanowi doskonały wstęp do rozwoju na pozostałych rynkach francuskojęzycznych. Jeśli do 65 milionów Francuzów dodamy obywateli takich krajów jak: Kanada, Szwajcaria, Belgia, a także państw północnej Afryki, mamy już rynek blisko 350 milionów konsumentów. Przetarte ścieżki handlowe i rozwinięta sieć dystrybucji sprawiają, że nasz produkt może z dnia na dzień znaleźć się na półkach sklepów na drugiej półkuli. Warto również nawiązywać współpracę już tutaj, w Polsce. Francuskich inwestorów i firm jest w naszym kraju blisko 1100. Jest to wiele okazji, by dać się poznać i niejako od wewnątrz dotrzeć ze swoim produktem do siedzib zagranicznych koncernów.

Często bowiem firmy nawiązujące udaną współpracę lokalnie, są następnie zapraszane do wprowadzania swoich rozwiązań w innych oddziałach lub w centrali. Warto również pamiętać, że eksport to dywersyfikacja rynków zbytu. Chwilowe osłabienie koniunktury lub załamanie popytu na jednym rynku, może być zrównoważone wzrostami w innym kraju. Dlatego też ekspansja zagraniczna może być nie tylko sposobem na pomnażanie zysków, ale również formą zabezpieczenia działalności.

Jaki potencjał ma rynek francuski?

Warto zatem zagłębić się w analizę poszczególnych sektorów na rynku francuskim i sprawdzić potencjał dla danego produktu lub usługi. Mocno rozwinięta jest tam tradycja targowa. Praktycznie każda branża ma kilka dużych wydarzeń targowych rocznie, które są dobrą okazją do poznania konkurencji, aktualnych trendów, ale też sposobem na oszacowanie własnego potencjału i zdobycie pierwszych kontaktów. Nie zawsze bowiem trzeba od razu działać poprzez własne struktury. Czasem wystarczy znaleźć odpowiedniego dystrybutora lub skorzystać z usług lokalnego handlowca.

Jako Francusko-Polska Izba Gospodarcza należymy do struktury blisko 130 Izb francuskich na świecie, dzięki czemu możemy wesprzeć polskich eksporterów w ekspansji zagranicznej. Dostarczamy nie tylko podstawowych informacji, ale jesteśmy w stanie przygotować szczegółowe badania rynku, sprawdzić potencjał danego produktu czy usługi i zorganizować spotkania B2B z potencjalnymi partnerami we Francji. Jeśli chcą Państwo rozpocząć od współpracy z firmami francuskimi w Polsce, to zapraszam do dołączenia do naszej wspólnoty ponad 450 firm. Naszym celem jest bowiem łączenie polskiego i francuskiego biznesu, co realizujemy już od 25 lat.

Next article