Skip to main content
Home » Współpraca międzynarodowa » Gotowi na biznes międzynarodowy
Współpraca międzynarodowa

Gotowi na biznes międzynarodowy

należności
logo-34
należności
logo-34

Planujesz współpracę z międzynarodowymi kontrahentami w oparciu o kredyty kupieckie? Nie zapomnij o ubezpieczeniu należności. Odpowiednia polisa może uchronić cię przed utratą płynności finansowej i uratować twój biznes.

Rafał Mańkowski

Rafał Mańkowski

Analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń

Polskie firmy w gorszej kondycji

Pomimo że polska gospodarka rozwija się dynamicznie, a krajowe przedsiębiorstwa w 2018 r. znacznie zwiększyły eksport, rośnie liczba bankructw i przypadków niewypłacalności. Według danych Euler Hermes, w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. niewypłacalność ogłosiło 757 firm, o 4,7 proc. więcej niż w takim samym okresie 2018 r. To najgorszy wynik od co najmniej 2008 r. Jednym z powodów pogarszającej się kondycji finansowej przedsiębiorstw są zatory płatnicze. Z raportu pt. „Badanie płatności w Polsce w 2019 r.”, przygotowanego przez Coface, wynika, że 55 proc. firm boryka się z opóźnieniami w płatnościach należności do 60 dni, a ponad ¼ od 60 do 150 dni.

Pomoże ubezpieczenie należności

Jeśli sprzedajesz swoje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności, czyli na podstawie kredytu kupieckiego, jesteś szczególnie narażony na wahania w poziomie płynności finansowej. Receptą na ten problem może być ubezpieczenie należności. Takie polisy zyskują na popularności, m.in. w handlu międzynarodowym. Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń pokazują, że dynamika w przypadku ochrony kupieckich kredytów eksportowych wyniosła w 2018 r. aż 112 proc.

Zaufany partner w biznesie

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego zapewni ci ochronę w przypadku strat wynikających ze znacznych opóźnień w płatnościach lub nawet bankructwa kontrahenta. To jednak nie wszystko. Wraz z podpisaniem umowy ubezpieczenia, zyskujesz partnera biznesowego, który będzie wspierał cię w zarządzaniu należnościami. Ubezpieczyciel na bieżąco analizuje rynki, na których działają twoi kontrahenci, a także ich działalność gospodarczą i doradza w ocenie ryzyka handlowego. Jeśli pojawią się jakieś problemy lub niepokojące sygnały, niezwłocznie zostaniesz o nich poinformowany. Na pomoc ubezpieczyciela możesz liczyć też przy obsłudze windykacyjnej. Towarzyszy ci on od momentu wystawienia faktury aż do wpłaty należnych środków na konto.

Wspólne zarządzanie ryzykiem

Pamiętaj jednak, że posiadanie polisy nie zwalnia cię z prowadzenia własnego monitoringu kontrahentów oraz sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej krajów, w których prowadzą biznes. Wręcz przeciwnie – podpisanie umowy ubezpieczenia wymaga od przedsiębiorcy wdrożenia wewnętrznych procedur nadzorowania kredytu kupieckiego. W ten sposób, wspólnie z ubezpieczycielem, tworzycie skuteczny system zarządzania ryzykiem handlowym w twojej firmie.

Limit kredytowy

Na podstawie oceny ryzyka twoich kontrahentów, danych na temat częstotliwości wystawiania przez twoją firmę faktur, terminów płatności czy planowanej rocznej sprzedaży, ubezpieczyciel ustala twój limit kredytowy. Jest to maksymalna kwota kredytu kupieckiego.

Ile to kosztuje?

Koszt ubezpieczenia należności różni się w zależności od kilku podstawowych czynników. Są to: branża, w jakiej działasz, wielkość obrotów, sytuacja finansowa kontrahenta oraz ustalone terminy płatności, a także kraje sprzedaży i ocena ryzyka wykonana przez ubezpieczyciela. Na tej polisie nie radzimy oszczędzać, ponieważ może ona zapewnić twojej firmie bezpieczną przyszłość. Z tego względu radzimy też ubezpieczyć kredyty kupieckie udzielane wszystkim twoim kontrahentom, nawet tym wieloletnim.

Next article