Skip to main content
Home » Współpraca międzynarodowa » Nowe rynki, nowe szanse dla polskich firm
współpraca międzynarodowa

Nowe rynki, nowe szanse dla polskich firm

maroko
maroko

Coraz więcej polskich firm zaczyna rozszerzać działalność na rynki zagraniczne.

Lilla Bacha

Kierownik Centrum Rozwoju Biznesu we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej (CCIFP)

Warto zatem dobrze wybrać kierunek, by w długiej perspektywie osiągnąć największe zyski. Jednym z perspektywicznych krajów jest Ukraina. Jak pokazują dane za dwa ostatnie lata, sytuacja gospodarcza się stabilizuje. PKB od 3 lat rośnie (3,8 proc. w 2018 r.), wprowadzono szereg reform, a w ślad za nimi pojawili się nowi inwestorzy zagraniczni, w tym firmy z sektora MŚP. Sektorami z dużym potencjałem rozwoju są: branża rolno spożywcza (Ukraina posiada jedne z najlepszych ziem uprawnych na świecie i jest jednym z liderów w eksporcie zboża), energia odnawialna, czy przemysł wytwórczy. Duży potencjał ma też branża IT, głównie dzięki licznej kadrze inżynierów.

Ciekawym kierunkiem są również kraje Maghrebu, takie jak Maroko i Algieria. Ten ostatni, to drugi najważniejszy partner handlowy Polski w Afryce. Nasza wymiana w 2017 roku była warta 337 mln USD, z czego 90 proc. stanowił polski eksport, głównie produktów spożywczych. Algieria to jeden z większych rynków zbytu w regionie, ze wzrostem PKB na poziomie 2,5 proc. Ostatnie reformy mają na celu zdywersyfikowanie gospodarki opartej na paliwach kopalnych. Nowi inwestorzy są mile widziani szczególnie w takich sektorach jak: branża rolno-przemysłowa, energia odnawialna, usługi, a także gospodarka cyfrowa.

Bramą do pozostałych krajów Afryki Północnej może być również Maroko. Ogromny projekt infrastrukturalny „Drogi 2035” przewiduje wybudowanie ponad 26 000 km dróg za kwotę ponad 11 mld euro. Podobne projekty planowane są w dziedzinie transportu kolejowego i morskiego. Kolejny projekt – „Zielone Maroko”, to okazja dla producentów maszyn dla rolnictwa. Ponieważ w Maroku praktycznie nie produkuje się maszyn rolniczych, polskie produkty mogą skutecznie konkurować z dotychczasowymi dostawcami. Ponadto, branże z największym potencjałem wzrostu, to: przemysł farmaceutyczny, handel detaliczny, technologie informacyjne i komunikacyjne, wytwórstwo przemysłowe, agrobiznes, utylizacja odpadów i budownictwo.

Okazją do poznania zarówno rynku ukraińskiego, jak i algierskiego i marokańskiego będą misje handlowe organizowane przez CCIFP we współpracy z lokalnymi izbami francuskimi, które mają zarówno wiedzę, doświadczenie, jak i rozwinięte kontakty z tamtejszymi przedsiębiorcami. Najbliższa misja odbędzie się w dniach 20-21 marca na Ukrainie. Kolejne, w Algierii i Maroku planowane są na jesieni. Więcej informacji o przebiegu i programie misji udzielają doradcy Centrum Rozwoju Biznesu Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej. Można je również znaleźć na stronie www.ccifp.pl.

Next article