Skip to main content
Home » Współpraca międzynarodowa » Skandynawskie inwestycje w obszarze BPO
współpraca międzynarodowa

Skandynawskie inwestycje w obszarze BPO

premysłowa
premysłowa

Nowoczesne przestrzenie biurowe – jaką rolę odgrywają w miejscu pracy?

Agnieszka Zielińska

Dyrektor Zarządzająca, Skandynawsko-Polska Izba Gospoarcza

Polska cały czas jest atrakcyjnym miejscem lokowania projektów BPO. Sprzyja temu dobre wykształcenie polskich pracowników, duża liczba szkół wyższych oraz nadal względnie niskie – w porównaniu z Europą Zachodnią – płace. To przyciąga także inwestorów z krajów nordyckich.

Skandynawscy inwestorzy stanowią trzecią co do wielkości grupę w strukturze sektora centrów usług wspólnych w Polsce. Są reprezentowani przez 125 podmiotów (według raportu ABSL). Jednocześnie raport podaje, że firmy nordyckie zatrudniają 10 proc. w strukturze całego zatrudnienia w sektorze, a w samej Warszawie – 16 proc. Ma to bezpośrednie odzwierciedlenie w roli, jaką Skandynawscy inwestorzy odgrywają w kontekście rosnącego zapotrzebowania na wysokiej klasy powierzchnie biurowe.

Skandynawscy pracodawcy postrzegają ten czynnik jako jeden z kluczowych w budowaniu swojego wizerunku. Znamy wiele przykładów firm, które poprzez inwestycje w nowoczesne rozwiązania biurowe przyciągają nowe talenty. Wygląd biura może przeważyć szalę w przypadku wyboru przyszłego pracodawcy i stanowi jeden z czynników przy podejmowaniu decyzji. Biuro jako miejsce pracy jest także istotne w utrzymywaniu obecnych pracowników – nowocześnie zaprojektowane przestrzenie sprawiają, że zatrudnieni lepiej się w pracy czują. A dobre samopoczucie to klucz do długotrwałego związku pracodawcy z pracownikiem, na co wskazuje także wyodrębniony w naszym ostatnim raporcie „Nordic Insights” trend work well-being.

Z rozmów ze skandynawskimi firmami z sektora i zapotrzebowaniem rynku na ich usługi wynika, że gros z nich planuje zwiększyć zatrudnienie w najbliższych latach – co znajdzie swoje odzwierciedlenie w re-aranżacjach przestrzeni lub poszukiwaniu nowych powierzchni biurowych.

Dodatkowym aspektem jest skandynawska kultura pracy, która jest odzwierciedlana w planowaniu przestrzeni biurowych. Firmy skandynawskie wyróżnia unikatowe i bardzo przyjazne podejście do pracownika. Fenomen ten można zaobserwować w kontekście płaskiej struktury organizacji, braku hierarchii, które dobrze ilustrują realizacje biur dla skandynawskich inwestorów.

Skandynawski egalitaryzm, nastawienie na współpracę i szukanie konsensusu znajduje odzwierciedlenie w trendzie Hub Ecosystem wyłonionym w ubiegłorocznym badaniu Izby wśród firm skandynawskich jako jeden z determinujących naszą przyszłość. Firmy ze Skandynawii coraz częściej lokują w Polsce także centra badawczo – rozwojowe i widzą innowację jako proces społeczny, który wymaga wymiany doświadczeń i współpracy między różnymi firmami – to wpłynie w znaczący sposób na dynamikę planowania przestrzeni biurowych.

Widzimy rosnącą rolę skandynawskich inwestycji w obszarze BPO w Polsce i ich znaczący wpływ na kształtowanie trendów w aspekcie projektowania przestrzeni biurowych. Skandynawscy deweloperzy rozumieją ten proces projektując i oferując najemcom przestrzenie biurowe odpowiadające nowemu formatowi współpracy.


Czym powinny charakteryzować się przestrzenie biurowe?

Next article