Skip to main content
Home » Business travel » Samochody autonomiczne i ich przyszłość w transporcie miejskim i podróżach biznesowych
business travel

Samochody autonomiczne i ich przyszłość w transporcie miejskim i podróżach biznesowych

autonomiczne
autonomiczne

Wprowadzenie pojazdów autonomicznych może przynieść rewolucję w transporcie zarówno miejskim, jak i biznesowym. Dzięki ich bezpieczeństwu, efektywności oraz innowacyjnym rozwiązaniom mogą one znacząco zmienić nasz sposób podróżowania.

Prof. dr hab. inż. Marcin Ślęzak

Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)

Czym są pojazdy autonomiczne i czy funkcjonują już na rynku polskim?

Pojazdy autonomiczne wyznaczają nowy etap w ewolucji transportu, stanowiąc technologiczne novum, zdolne do samodzielnego poruszania się po drogach bez konieczności aktywnego uczestnictwa kierowcy. Ich działanie opiera się na zaawansowanych systemach sztucznej inteligencji, sensorach oraz algorytmach, które umożliwiają im analizę otoczenia, podejmowanie decyzji drogowych i bezpieczne manewrowanie. Pomimo obiecujących perspektyw, ich obecność na polskich drogach nie jest jeszcze powszechna, chociaż coraz bliżej nam do tej rzeczywistości. Działania legislacyjne, jakie podejmuje Polska, mają na celu wprowadzenie ułatwień w testowaniu pojazdów autonomicznych na drogach publicznych, co może być kluczowym krokiem w kierunku ich pełnego, rynkowego wdrożenia.

Czy pojazdy autonomiczne wymagają specjalnych unormowań prawnych, żeby mogły poruszać się po naszym kraju?

Popularyzacja pojazdów autonomicznych wymaga przemyślanych regulacji prawnych, które zapewnią bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz klarowne zasady funkcjonowania tych innowacyjnych pojazdów. Polska podejmuje aktywne działania, aby dostosować prawo do potrzeb testowania i eksploatacji pojazdów autonomicznych. Planowane zmiany, przewidziane na I kwartał 2025 roku, mają za zadanie urealnienie ram prawnych umożliwiających bezpieczne testowanie oraz funkcjonowanie tych pojazdów na drogach publicznych. W tym celu Ministerstwo Infrastruktury prowadzi prace nad nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ma między innymi zdefiniować pojazdy autonomiczne i ułatwić warunki prowadzenia testów takich pojazdów na drogach publicznych.

Jak Instytut Transportu Samochodowego działa w tym zakresie?

Instytut Transportu Samochodowego, poprzez utworzenie Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych, odgrywa kluczową rolę w badaniach i wdrażaniu technologii związanych z pojazdami autonomicznymi. Centrum to nie tylko ośrodek ekspercki i badawczy, ale także platforma wymiany wiedzy i doświadczeń, która wspiera administrację rządową oraz różne podmioty zainteresowane rozwojem tej technologii.

Czy widzi pan szansę na rewolucje transportu miejskiego po wprowadzeniu pojazdów autonomicznych? W jaki sposób może to wpłynąć np. na podróże biznesowe?

Wprowadzenie pojazdów autonomicznych może przynieść rewolucję zarówno w transporcie miejskim, jak i biznesowym. Dzięki ich bezpieczeństwu, efektywności oraz innowacyjnym rozwiązaniom mogą one znacząco zmienić nasz sposób podróżowania. W kontekście podróży służbowych i biznesowych pojazdy autonomiczne mogą przynieść wiele korzyści, takich jak oszczędność czasu, elastyczność w planowaniu tras oraz redukcję kosztów związanych z transportem. Dodatkowo mogą one stanowić rozwiązanie dla problemu braku kierowców zawodowych, co przyniesie korzyści dla branży transportowej i gospodarki jako całości. Jednakże pełne wdrożenie tej technologii wymaga czasu, koordynacji działań oraz akceptacji społecznej, co może wpłynąć na proces adaptacji tej nowej formy transportu kołowego.

Next article