Skip to main content
Home » Business travel » Ubezpieczenie wyjazdu służbowego – co warto wiedzieć?
Business travel

Ubezpieczenie wyjazdu służbowego – co warto wiedzieć?

Zagraniczne delegacje to chleb powszedni w niejednej branży. Jak ubezpieczyć się na czas podróży służbowej? Dlaczego warto? Na co powinien zwrócić uwagę pracodawca, a na co pracownik?

Agnieszka Durska

Rzecznik Prasowy Polskiej Izby Ubezpieczeń

Ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej

Pracodawca jest zobowiązany prawnie zapewnić pracownikowi bezpieczeństwo podczas wykonywania pracy. To obowiązuje również podczas delegacji służbowych. Ubezpieczenie pracownika w delegacji zagranicznej nie jest obowiązkowe, jednak zadbanie o tę kwestię leży w interesie pracodawcy i pracownika.

Ubezpieczenie pracownika w służbowej podroży zagranicznej oznacza, że w razie wypadku, choroby albo śmierci to ubezpieczyciel zorganizuje pomoc i pokryje koszty związane z tymi zdarzeniami.

Kto powinien wykupić ubezpieczenie podroży służbowej zagranicznej?

To ubezpieczenie chroni pracodawcę, wobec którego pracownik mógłby mieć roszczenie o odszkodowanie (w zakresie niepokrytym przez ZUS), gdyby uległ wypadkowi w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zagranicą. Umowę ubezpieczenia może zawrzeć pracodawca na rachunek swoich pracowników. Taką polisę na swoje dane mogą wykupić też sami pracownicy, wówczas to oni będą ubezpieczającymi i ubezpieczonymi. O ubezpieczenie powinny także zadbać dla siebie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Wykupić je mogą stażyści, wolontariusze, praktykanci. Ubezpieczenie podróżne to dobra opcja dla osób wyjeżdzających za granicę w celach służbowych lub do pracy.

Jak wybrać ubezpieczenie na czas delegacji?

Najistotniejszy element polisy stanowią koszty leczenia, które obejmują przede wszystkim koszty pobytu w szpitalu, leczenie w przychodni lekarskiej, transport chorego do państwa zamieszkania oraz zwłok do miejsca pochówku. Warto dostosować tu sumę ubezpieczenia do realnych kosztów leczenia w danym kraju. Można to sprawdzić na stronie nfz.gov.pl, warto też skorzystać z pomocy pośrednika ubezpieczeniowego, który doradzi odpowiednią opcję.

Polisa podróżna zawiera też pomoc assistance w podróży oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Warto rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie bagażu, zwłaszcza gdy pracownik jedzie np. z drogim sprzętem firmowym. Istotna jest również opcja OC w życiu prywatnym, która chroni w tych sytuacjach, gdy to ubezpieczony wyrządzi komuś szkodę.

Z myślą o pracodawcach, ubezpieczyciele oferują pakiety ubezpieczeń dla pracowników na czas wyjazdu służbowego. Takie ubezpieczenie można łatwo i szybko wykupić onlineWiększym firmom, które często wysyłają swoich pracowników w zagraniczne delegacje, towarzystwa ubezpieczeniowe oferują zawarcie tzw. umowy generalnej, w której rozlicza się tzw. osobodni. Wiele ofert zawiera też przygotowane z myślą o pracownikach usługi assistance.

Czy ubezpieczenie podróży służbowej jest potrzebne na terenie Unii Europejskiej?

Obywatel polski posiadający Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego ma prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych w państwach członkowskich EU na takich samych zasadach jak obywatel danego państwa. Trzeba pamiętać, że świadczenia, które są darmowe w Polsce, mogą być płatne w innych krajach. Co ważniejsze, EKUZ nie pokrywa kosztów przewozu chorego do kraju ani kosztów transportu zwłok. To może powodować czasem bardzo duże wydatki. Ubezpieczenie na czas podróży służbowej umożliwia pokrycie tych kosztów, które nie są objęte systemem EKUZ oraz zapewnia wiele innych świadczeń, np. assistance.

Next article