Skip to main content
Home » CSR/ESG » Skuteczne gospodarowanie odpadami – droga do cyrkularnej przyszłości
CSR/ESG

Skuteczne gospodarowanie odpadami – droga do cyrkularnej przyszłości

Piotr Bruździak

Członek Zespołu Zarządzającego Stena Recycling Sp. z o.o. i Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu. W swojej codziennej pracy realizuje idee zrównoważonego rozwoju poprzez wdrażanie u Klientów Stena rozwiązań pozwalających im osiągać założone cele biznesowe i jednocześnie dające wymierne korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Jest on również jednym z inicjatorów konkursu Stena Circular Economy Award, którego celem jest wyłonienie efektywnych rozwiązań oraz kreatywnych koncepcji związanych z gospodarką obiegu zamkniętego.

Jakie są najczęstsze obawy polskich przedsiębiorców dotyczące wdrażania rozwiązań gospodarki obiegu zamkniętego i jak Stena Recycling pomaga je przezwyciężyć?

Stena Recycling od kilku lat realizuje działania na rzecz budowania świadomości, że zamykanie obiegu surowców, wykorzystanie materiałów z recyklingu oraz minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów nie tylko przyczyniają się do ochrony środowiska, ale również stanowią szansę na redukcję kosztów, wzrost efektywności oraz budowanie przewagi konkurencyjnej. Dla wielu przedsiębiorców, niezależnie od branży, którą reprezentują może to wydawać się wyzwaniem. Postrzegają to jako proces kosztowny, skomplikowany i niedopasowany do ich branży właśnie. W Stena Recycling oferujemy kompleksowe wsparcie w planowaniu procesów, zarządzaniu logistyką odpadów oraz zgodności z przepisami prawnymi, co ułatwia firmom integrację procesów produkcyjnych z gospodarowaniem odpadami.

W jaki sposób Stena Recycling wspiera firmy w minimalizacji ilości generowanych odpadów oraz w optymalizacji systemów gospodarki odpadami?

Sposobem na poprawę efektywności istniejącego systemu gospodarowania odpadami w każdym przedsiębiorstwie jest jego optymalizacja. Wspieramy firmy w minimalizacji ilości odpadów, a pierwszym krokiem w tym kierunku jest analiza istniejącego systemu, po której projektujemy efektywne rozwiązanie dostosowane do specyfiki firmy. To pozwala na stopniowe wdrażanie nowych standardów, zmniejszenie ilości odpadów, właściwe zagospodarowanie oraz ograniczenie kosztów. Dzięki naszej optymalizacji, firmy mogą lepiej zarządzać zasobami i redukować emisje związane m.in. z transportem odpadów. Co istotne, takie rozwiązania można zrealizować na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa.

Jakie korzyści finansowe i środowiskowe mogą osiągnąć polskie firmy produkcyjne dzięki współpracy ze Stena Recycling w zakresie optymalizacji systemu zarządzania odpadami?

Celem Stena Recycling jest optymalizacja systemu gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie, wysortowanie i recykling jak największej ilości materiałów oraz wydajne procesy logistyczne. Współpraca z nami może przynieść firmie produkcyjnej korzyści finansowe i środowiskowe. Na przykład dzięki redukcji gabarytu odpadów, liczba transportów może być zmniejszona nawet o 80 proc., co prowadzi do znacznych oszczędności. Dodatkowo, lepsze sortowanie surowców i redukcja emisji CO2 ograniczają negatywny wpływ na środowisko, poprawiając jednocześnie wizerunek firmy jako odpowiedzialnej ekologicznie.

Optymalizacja gospodarki odpadami – klucz do zrównoważonego rozwoju

Optymalizacja gospodarki odpadami jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju każdej firmy. Stena Recycling oferuje wsparcie w zakresie analizy procesów, identyfikacji możliwości poprawy oraz wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych, które umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie odpadami. Zapraszamy do pobrania ebooka „Logiczne less waste. Jak optymalizować system gospodarowania odpadami w firmie?”, w którym przedstawiamy ideę less waste w kontekście branży produkcyjnej oraz pokazujemy wymierne korzyści płynące z jej realizacji. W naszym ebooku znajdą państwo odpowiedź na pytanie, czym jest idea less waste w produkcji, jak można ją wdrażać i jakie korzyści niesie ze sobą, a także dawkę wiedzy z zakresu systemu gospodarowania odpadami w zakładach: elementy składowe, zarządzanie systemem i wyzwania z nim związane. Ebook zawiera również zbiór praktycznych porad ułatwiających optymalizację systemu gospodarowania odpadami oraz case study opisujące wdrożenie rozwiązań optymalizujących system gospodarowania odpadami. Korzyści wynikające z optymalizacji obejmują poprawioną ergonomię systemu oraz logistykę wewnętrzną i zewnętrzną, poprawę bezpieczeństwa, wyższy poziom recyklingu dzięki dopasowaniu systemu zarządzania odpadami do działalności produkcyjnej państwa firmy, ograniczenie liczby transportów, co prowadzi do niższych kosztów i redukcji negatywnego wpływu na środowisko, a także redukcję kosztów dzięki optymalizacji systemu oraz obniżenie emisji CO2.

Next article