Skip to main content
Home » Cyberbezpieczeństwo » Cyfrowe kompetencje MŚP – transgraniczna edukacja w e-commerce
e-biznes

Cyfrowe kompetencje MŚP – transgraniczna edukacja w e-commerce

e-commerce
e-commerce

Rozwój e-commerce to w dużej mierze zasługa małych i średnich przedsiębiorstw.

Maciej Ptaszyński rozwój handlu pandemia

Maciej Ptaszyński

Wiceprezes Polskiej Izby Handlu

Dlaczego są tak ważnym elementem e-handlu? Jaki mają wpływ na gospodarkę? Jak radzą sobie na jednolitym europejskim rynku? Bez wątpienia cyfrowa transformacja i rozwój kompetencji technologicznych, wzmocniony edukacyjnym akcentem, sprzyja ich dynamicznej ekspansji.

Pytanie, jak dalej wspierać ich międzynarodowy progres?

MŚP stanowią około 99 proc. wszystkich przedsiębiorstw w UE, a w ciągu ostatnich pięciu lat były odpowiedzialne za stworzenie około 85 proc. nowych miejsc pracy. Między innymi dlatego Polska Izba Handlu wspiera przedsiębiorców decydujących się na prowadzenie działalności handlowej, również w formie online.

Polska Izba Handlu jako najszersza reprezentacja handlu detalicznego zrzeszająca liczne MŚP od lat podejmuje liczne działania we współpracy ze swoimi członkami, innymi organizacjami oraz partnerami w zakresie wspierania wszystkich aspektów rozwoju przedsiębiorstw tak w zakresie handlu stacjonarnego jak i internetowego. Oprócz działań na rzecz dobrych rozwiązań legislacyjnych i wspierania integracji przedsiębiorstw handlowych, Izba promuje dobre praktyki w zakresie implementacji rozwiązań ułatwiających obecność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w domenie cyfrowej i e-commerce.

W kontekście rozwoju e-handlu warto wspomnieć o działaniach Unii Europejskiej. Komisja Europejska ogłosiła obecny rok Europejskim Rokiem Umiejętności 2023. Celem projektu jest m. in. wsparcie MŚP w ich cyfrowym rozwoju, w tym wyposażenie przedsiębiorców w technologiczne umiejętności niezbędne do prowadzenia biznesu. Jest to o tyle istotne, że Digital Economy and Society Index pokazuje, że czterem na dziesięciu dorosłych i co trzeciej osobie pracującej w Europie brakuje podstawowych kompetencji cyfrowych. Inną ciekawą inicjatywą polityczną UE jest program „Cyfrowa Europa”, którego celem jest zapewnienie MŚP i startupom dostępu do inwestycji, edukacji i udziału w cyfrowej transformacji, jak też pomoc w rozwoju poprzez kreowanie środowiska przyjaznego dla biznesu. Kluczem jest tu również jak najlepsze wykorzystanie jednolitego rynku UE, który w tym roku obchodzi swoją 30. rocznicę.

Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Mourada Taoufikiego zaangażowanego w rozwój e-commerce, w tym szczególnie w segmencie MŚP: „Jednolity rynek europejski otworzył zupełnie nowe możliwości dla przedsiębiorstw, a małe, lokalne firmy rozwijające swoją międzynarodową działalność stały się siłą napędową wzrostu gospodarczego Europy. Mamy nadzieję, że starania decydentów Unii Europejskiej, aby nadal wzmacniać transgraniczny biznes, przyniosą wiele korzyści dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw w całym regionie”.

W tym kontekście warto zwrócić uwagę właśnie na rozwiązanie służącemu rozwojowi e-commerce w Europie jakim jest m.in. bezpłatny internetowy program edukacyjny Small Business Accelerator [ASBA], który powstaje we współpracy z partnerami zewnętrznymi, wspierając rozwój małych i średnich przedsiębiorstw Europie, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Francji i Szwecji. Wkrótce analogiczny program ruszy również w Polsce. To szczególnie ważne, zwłaszcza z perspektywy tysięcy polskich MŚP sprzedających online, których grono systematycznie rośnie.

Bez wątpienia sukces rynku e-commerce zależy od sukcesu małych i średnich firm, które na nim działają. Dlatego wszelkie innowacyjne rozwiązania powstające z myślą o sektorze MŚP mają ogromne znaczenie dla rozwoju handlu online.

Next article