Skip to main content
Home » Cyberbezpieczeństwo » Pandemia a rozwój handlu internetowego
E-biznes

Pandemia a rozwój handlu internetowego

rozwój handlu
rozwój handlu
Maciej Ptaszyński rozwój handlu pandemia

Maciej Ptaszyński

Wiceprezes Polskiej Izby Handlu

Pandemia wzmocniła rozwój handlu internetowego. Te trudne warunki działania były dla niektórych firm bodźcem do rozwoju, do inwestycji w innowacje. Takie podejście jest istotne w każdym czasie – rzeczywistość cały czas ewoluuje, zatem prowadząc biznes nie można stać w miejscu, trzeba się dostosowywać do zmieniających się potrzeb klientów. Sklepy i sieci, które dziś nie rozpoczną transformacji cyfrowej nie będą w stanie nadążyć za rozwojem handlu i postaw konsumenckich. Małe sklepy mogą zyskać dostęp do innowacyjnych instrumentów także poprzez przynależność do nowoczesnej sieci franczyzowej. Dlatego, aby mali i średni detaliści mogli jeszcze skuteczniej nawiązać walkę konkurencyjną z silnymi dyskontami oraz odnaleźć się na coraz bardziej cyfrowym rynku, powinny się jednoczyć w systemach franczyzowych oraz grupach zakupowych.

Dla pojedynczych, niezrzeszonych placówek tworzenie zaawansowanych aplikacji i rozwiązań informatycznych byłoby zbyt kosztowne. Poza tym systemy tego rodzaju bazują na big data, co niejako z definicji eliminuje pojedyncze niezrzeszone placówki z możliwości efektywnego pozyskiwania i dzielenia się danymi.

Kolejnym, już wkrótce możliwym do wykorzystania w handlu, rozwiązaniem będzie sztuczna inteligencja. W pewnych obszarach, jeżeli chodzi o działania analityczne, już powoli zaczyna się ona pojawiać także w sieciach o strukturze rozproszonej – takich jak franczyzowe. Najważniejsze jest, aby w tej chwili zacząć już myśleć przyszłościowo – sklepy i sieci, które dziś nie rozpoczną transformacji cyfrowej nie będą w stanie nadążyć za rozwojem handlu i postaw konsumenckich. Z punktu widzenia klienta obecnie oprócz ceny i bliskości sklepu ważny jest także czas. Rozwiązania cyfrowe przyczyniają się do poprawy świadomości konsumenta, przez co skracają czas realizacji zakupów, co przy coraz szybszym tempie życia i coraz krótszym czasie, jaki mamy na zakupy, wydaje się niezbędne.

Nowa rzeczywistość to też pole do rozwijania się innowacji. Pandemia przyspieszyła postęp handlu internetowego. Mamy więcej sieci, które dostarczają zakupy spożywcze zamówione online lub pozwalają na ich odbiór własny. I nie jest to tylko zmiana chwilowa, która odpowiada tylko na obecną sytuację. To już z nami zostanie. Część konsumentów pozostanie lojalna internetowemu kanałowi sprzedaży – czy to przez przyzwyczajenie, czy na skutek zidentyfikowania jego zalet. Sklepy, które funkcjonują także w sieci bezpieczniej przetrwają ten trudny czas i w przyszłości będą zyskiwać dzięki nowym trendom, jakie teraz się kształtują.

Nowe technologie ułatwiają zarówno przedsiębiorcom prowadzenie sklepu, jak i klientom robienie zakupów. Świat zmienia się dynamicznie za sprawą rozwiązań cyfrowych, klienci się zmieniają – przedsiębiorcy muszą z tym nadążać, są to ważne narzędzia umożliwiające walkę konkurencyjną.

Błędną jest opinia, że wirtualne sklepy odbierają klientów stacjonarnym placówkom. Wystarczy to połączyć i można spodziewać się wzrostów sprzedaży. Sposób ten jest popularny wśród światowych firm, w Polsce też zaczyna być wykorzystywany, zatem jego rozwój będzie dynamiczny.

Next article