Home » Cyberbezpieczeństwo » Rozwój rynku ICT
E-biznes

Rozwój rynku ICT

ICT
ICT

Andrzej Dulka

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji o rynku ICT

Rozwój rynku ICT jest dziś w dużym stopniu odpowiedzialny za kondycję gospodarki oraz dobrostan obywateli, dlatego cyfryzacja będzie dalej postępować. Trendy technologiczne, jakie zaobserwujemy w 2021 roku, w większości są już znane, jednak ich rozwój zacznie przyspieszy. Z pewnością wzrośnie akceptacja dla modelu chmury, co widać po zwiększających się wydatkach na usługi cloud. Jak podaje raport PIIT i IDC „Rynek IT i telekomunikacji w Polsce 2020”, już w 2018 r. wzrosły one w naszym kraju do blisko 300 mln USD.

Możliwość łączenia różnych środowisk IT pozwoli na tworzenie cyfrowych ekosystemów, które mogą generować zupełnie nowe wartości. IDC szacuje, że w 2025 roku aż 20 proc. przychodów przedsiębiorstw będzie pochodziło z usług utworzonych przez wcześniej nie współpracujące ze sobą branże.

Kolejny trend to Internet Rzeczy, którego rozwój będzie wspierał koncepcje Przemysłu 4.0 i połączy dwa wcześniej odseparowane obszary: informatykę i automatykę przemysłową, czyli IT i OT. Idąc dalej, dynamicznie rozwija się rynek analiz Big Data, sztuczna inteligencja, a także technologia blockchain, która może służyć nie tylko do uwierzytelniania transakcji finansowych, ale także np. transparentności prac nad projektami.

Nie należy zapominać, że cyfryzacja może stać się drogą do zielonej transformacji. Rządy powinny wspierać wszelkie cyfrowe inwestycje ukierunkowane na redukcję emisji CO2 i angażować sektor ICT w politykę klimatyczną. Kryzys klimatyczny jest też bezpośrednim zagrożeniem dla samej infrastruktury IT. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych podniesienie się poziomu oceanów o 30 cm może zalać prawie 4 tys. km sieci światłowodowych.

Next article