Skip to main content
Home » Cyberbezpieczeństwo » Ubezpieczenia cyber dla firm
Cyberbezpieczeństwo

Ubezpieczenia cyber dla firm

Tomasz Gaj

Z branżą ubezpieczeniową związany od ponad 20 lat. Zajmuje się oceną ryzyka w ubezpieczeniach cyber od 2018 roku, pracuje na 6 rynkach Europy Środkowej. Jego najnowszym wyzwaniem biznesowym jest automatyzacja procesów oceny ryzyka w ubezpieczeniach cyber za pomocą AI

Ubezpieczenia cyber dla firm, sposób na ograniczenie ryzyka wystąpienia incydentu cybernetycznego oraz jego skutków. Ubezpieczenia cyber powinny być kluczowym elementem strategii budowania bezpieczeństwa cybernetycznego firm. Jest to szczególnie istotne w przypadku małych i średnich podmiotów (MSP), mających ograniczone możliwości inwestycji w narzędzia i usługi bezpieczeństwa IT. Pozostawione same sobie są najczęściej bezradne w momencie wystąpienia incydentu cyber. Zanim uzyskają dostęp do pomocy specjalistów, mogą popełnić masę błędów. Czas reakcji na incydent jest kluczowy – im dłuższy, tym większe straty i koszty. Nierzadko taki incydent może wręcz spowodować upadek podmiotu.

Szczególnie narażone na ryzyka cyber są firmy, gdzie kluczowa jest ciągłość działania, np. e-commerce, produkcja, transport i logistyka. Dla innych krytyczny będzie dostęp do danych wrażliwych – branża medyczna, farmaceutyczna, kancelarie prawne, psychologowie i psychoterapeuci są szczególnie wystawieni na ryzyko ataków cyber. Wrażliwość danych i usługi świadczone online wpływają na wysoki poziom ryzyka. W przypadku kradzieży danych firmy narażone są na ryzyko wysokich roszczeń odszkodowawczych. Odszkodowania te może pokryć ubezpieczyciel.

Jaki wpływ na bezpieczeństwo podmiotów MSP może mieć ubezpieczenie cyber?

Aby móc się ubezpieczyć, trzeba udokumentować należyty poziom bezpieczeństwa cyber. Ubezpieczyciele w trakcie oceny ryzyka stawiają wymagania i rekomendują wdrożenia stosownych zabezpieczeń poprawiających poziom bezpieczeństwa firm.

Ekspozycja firm na ryzyka cyber zmienia się dynamicznie, nowe ryzyka mogą pojawić się w trakcie ochrony ubezpieczeniowej. Będą z automatu objęte ochroną. Co więcej, niektórzy ubezpieczyciele oferują jako wartość dodaną usługi monitoringu ryzyk cyber w trakcie okresu ubezpieczenia przy wykorzystaniu narzędzi zewnętrznych firm analitycznych.

Jeżeli w trakcie ubezpieczenia dojdzie do incydentu, rolą ubezpieczyciela jest zapewnienie natychmiastowej pomocy. Ubezpieczyciele współpracują z firmami świadczącymi usługi reakcji na incydenty, informatyki śledczej, kancelariami prawnymi, firmami zarządzającymi komunikacją oraz psychologami. Jeżeli w wyniku incydentu ubezpieczony będzie musiał zapłacić odszkodowanie swoim klientom, ubezpieczyciel weźmie na siebie to zobowiązanie do wysokości ustalonej sumy ubezpieczenia.

Next article