Skip to main content
Home » Dobre bo polskie » Ochrona wzorów przemysłowych
Dobre bo polskie

Ochrona wzorów przemysłowych

ochrona
ochrona

W warunkach konkurencji rynkowej osoby zarządzające przedsiębiorstwami zdają sobie sprawę z konieczności nieustającego rozwoju swoich firm oraz zmagania się z konkurencyjnymi działaniami. Jednym ze skutecznych sposobów walki z konkurencją jest udoskonalanie swoich produktów.

Inwestowanie we wzornictwo przemysłowe przynosi polskim podmiotom coraz więcej korzyści w postaci pozytywnego wizerunku firmy i satysfakcji klientów. Przekłada się to na zwiększenie udziału w rynku oraz wzrost zysków. Szacuje się, że dobrze opracowany wzór przemysłowy podnosi wartość produktu o 15 proc., a w niektórych branżach klienci są skłonni zapłacić nawet do 40 proc. więcej za produkt, który postrzegają jako szczególnie atrakcyjny. Polskie wzornictwo może z sukcesem konkurować z rozwiązaniami zagranicznymi. Ważne jest jednak, aby polskie firmy były świadome swoich praw. Coraz więcej firm odczuwa skutki nieuczciwej konkurencji, polegające na bezprawnym powielaniu ich wzorniczych pomysłów. Ochrona wzorów przemysłowych stanowi więc naturalny element zarządzania firmą i ma istotne znaczenie dla przyszłości wielu przedsiębiorstw. Rola wzornictwa przemysłowego uznawana jest za kluczową w takich branżach jak odzież, tkaniny, a także obuwie oraz meble i wyposażenie wnętrz, ceramika, oświetlenie oraz w branży kosmetycznej i spożywczej.

Prawo z rejestracji na terenie całej UE

Skutecznym sposobem zabezpieczenia swoich praw do produktów innowacyjnych w zakresie wzornictwa jest zgłoszenie ich do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej – EUIPO (dawniej OHIM). Dzięki zgłoszeniu do EUIPO można szybko uzyskać ochronę w postaci prawa z rejestracji na terenie całej Unii Europejskiej. Jest to bardzo ważne dla firm eksportujących swoje towary lub planujących dopiero pozyskanie rynków państw europejskich. Takie prawo stanowi część majątku przedsiębiorstwa, które może być, po dokonaniu odpowiedniej wyceny, licencjonowane lub sprzedane. Co ważne, dużo łatwiej dochodzić swoich praw w sporze z konkurencją, jeśli ma się zarejestrowany wzór przemysłowy. Istotne jest to, że prawa, jakie zyskuje uprawniony z rejestracji wzoru pozwalają mu, za pośrednictwem organów celnych, zablokować przekroczenie polskiej granicy towarom podrobionym i wnioskować o ich zniszczenie. Jest to bardzo ważne uprawnienie w świetle zalewających polski rynek podrabianych towarów z Azji.

Właściwe zarządzanie swoimi prawami, które w sposób istotny wypływają na zyski firmy powinno być częścią planowania i zarządzania przedsiębiorstwem, a środki finansowe na ten cel powinny być przewidziane w budżecie.

Next article