Skip to main content
Home » Dobre bo polskie » Rolnictwo – motorem polskiej gospodarki
dobre bo polskie

Rolnictwo – motorem polskiej gospodarki

rolnictwo
rolnictwo

Polski eksport świadczy nie tylko o naszych możliwościach i potencjale w zakresie produkcji żywności, ale także o zaufaniu do jakości i smaku polskich produktów.

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nie ma przesady w tym stwierdzeniu. Rolnictwo, choć jest specyficzną, bardzo od pogody uzależnioną dziedziną gospodarki, to jednak ma na nią bardzo duży wpływ. Współczesne gospodarstwa rolne wymagają dużej wiedzy, nowoczesnych technologii, narzędzi i specjalistycznych maszyn. Nie obejdą się również bez nowoczesnych i przyjaznych środowisku środków ochrony roślin. Gospodarstwa zajmujące się produkcją roślinną i zwierzęcą, gospodarstwa towarowe nie mogą też dobrze funkcjonować bez postępu biologicznego.

Już choćby na tej podstawie widać wyraźnie, że wiele branż zyskuje wskutek rozwoju rolnictwa. Coraz wyższe wymagania konsumentów, a w konsekwencji sprostanie im generuje także popyt na przechowalnictwo, przetwórstwo i całą sferę związaną z logistyką transportu i dostaw.

Dobrze rozumiejąc te procesy przygotowaliśmy, wkrótce po zmianie władzy, program działań resortu rolnictwa na całą kadencję, czyli do 2019 roku.

Jednym z jego elementów jest Program rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020, którego celem jest wypracowanie klarownej dla uczestników rynku koncepcji długofalowego działania mającej zapewnić realizację zidentyfikowanych celów umożliwiających rozwój krajowego sektora rolno-żywnościowego. Warto pamiętać, że polskie rolnictwo zajmuje 7 miejsce pod względem wartości globalnej produkcji w UE. Program koncentruje się na dziewięciu rynkach rolnych, tj. rynkach: zbóż, rzepaku, wieprzowiny, wołowiny, drobiu, mleka i przetworów mlecznych, cukru, owoców i warzyw oraz tytoniu.

Nieustannie też pracujemy nad rozszerzeniem dostępu dla naszych produktów do kolejnych rynków zbytu. W wyniku przeprowadzonej ofensywy dyplomatycznej, intensywnych rozmów z przedstawicielami administracji, dyplomacji, biznesu oraz służbami weterynaryjnymi i fitosanitarnymi krajów trzecich nt. dostępu polskich produktów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych od listopada 2015 r. uzyskano dostęp do 23 rynków zbytu praktycznie na całym świecie.

Polska żywność od lat zyskuje coraz większe uznanie na światowych rynkach, o czym świadczy rosnący eksport polskich produktów rolno-spożywczych, który w roku 2015 wyniósł blisko 24 mld euro. Wstępne wyniki eksportu produktów rolno-spożywczych w I półroczu bieżącego roku również są korzystne. Jego wartość wyniosła ponad 11,5 mld euro i była wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Ten eksport świadczy nie tylko o naszych możliwościach i potencjale w zakresie produkcji żywności, ale także o zaufaniu do jakości i smaku polskich produktów. Dlatego też liczymy, że w tym roku wartość eksportu tych towarów może osiągnąć rekordowy poziom 25 mld euro.

Wkrótce zostanie przyjęta Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. To podstawowy dokument wskazujący kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Żywność wysokiej jakości została zaliczona w nim do listy 10 sektorów strategicznych, sektorów które będą motorem napędowym całej gospodarki.

Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich znajdzie swoje szczegółowe odzwierciedlenie w przygotowywanym Pakcie dla Obszarów Wiejskich. Tam znajdą się rozwiązania, które doprowadzą do tego, że tereny wiejskie staną się atrakcyjnym miejscem pracy i życia dla kolejnych pokoleń.

Next article