Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Benefity na miarę czasów
Edukator przedsiębiorcy

Benefity na miarę czasów

pracownik
pracownik

Pandemia koronawirusa zmieniając rzeczywistość zawodową wymusiła na pracodawcach również zmianę w sposobie podejścia do oferowanych programów well-beingowych. W obecnej sytuacji pracownicy potrzebują poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, zaś benefity powinny przynajmniej częściowo te potrzeby zaspokajać.

Konieczna

Katarzyna Konieczna

Senior HR Auditor, Top Employers Institute

O benefitach możemy mówić w szerszym kontekście, stanowią one część polityki dotyczącej well-being. To, że well-being nie jest tylko sezonową modą przekonują wyniki badania Top Employers. W badaniu TE2020 79 proc. certyfikowanych firm wskazało, że well-being jest częścią kluczowych imperatywów biznesowych, zaś 66 proc. organizacji zdefiniowało holistyczną strategię związaną z well-being.

Pracodawcy wykazują się niezwykłą kreatywnością w wymyślaniu coraz to nowych praktyk ułatwiających życie i mających na celu zatrzymanie pracowników w organizacji. Niezwykle istotne staje się zatem właściwe definiowanie działań priorytetowych i skoncentrowanie się na właściwych inicjatywach. Dlatego właśnie 56 proc. firm przynajmniej raz w roku pyta pracowników o ich potrzeby, a 62 proc. później ocenia stosowanie i zadowolenie z programów.

Szlachetne zdrowie

Obecnie dla większości pracodawców kluczowe jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości prowadzenia biznesu. Zdalne wykonywanie obowiązków zawodowych sprzyja zaniedbaniu zdrowia – nieregularnemu odżywianiu, brakowi ruchu fizycznego, nieoddzielaniu sfery prywatnej od zawodowej. Zamiast dofinansowania do posiłków w miejscu pracy pracodawcy proponują karty lunchowe, które pozwalają na cyfrowe płatności zbliżeniowe oraz umożliwiają zamówienia posiłków przez internet.

Ciekawą formą dbania o zdrowie są organizowane – wirtualnie – tygodnie/miesiące zdrowia, czyli kampanie informacyjne, webinary ze specjalistami, np. kardiologiem, epidemiologiem, dietetykiem, fizjoterapeutą, specjalistą od żywienia dzieci, itp. Pracodawcy rozszerzają też zakres świadczeń w ramach dofinansowywania prywatnej opieki medycznej (np. o stomatologię, rehabilitację), którą obejmują także w szerszym zakresie członków rodziny pracownika. W okresie pandemii pracodawcy sponsorują testy na koronawirusa, zapewniają ponadstandardowe środki ochrony indywidualnej. Dla pracowników, którzy pracują w siedzibie pracodawcy uruchomili kioski telemedyczne w celu kontroli podstawowych parametrów zdrowotnych, a także organizują dowozy pracowników do pracy taksówkami lub wynajętymi autobusami, które chronią przed nadmiernym kontaktem z ludźmi w transporcie miejskim.

Remedium na stres

Pojawienie się koronawirusa wywołało niepewność na rynku pracy i stało się źródłem stresu. W wielu organizacjach powstały dedykowane programy wspierające w zakresie zdrowia psychicznego, dbałości o rozwój emocjonalny i budowania efektywnych relacji z ludźmi. W ramach tych programów pracownicy mają stały dostęp do psychologa, psychiatry, możliwość uczestniczenia w szkoleniach jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych. Dodatkowo pracownicy mogą także skorzystać z porad w zakresie ubezpieczeń, kredytów, prowadzenia swoich finansów, itp. Pracodawcy organizują szkolenia dotyczące umiejętności łączenia pracy zdalnej z obowiązkami domowymi, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, depresji.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Niewątpliwie wpływ na podwyższony poziom stresu ma również brak aktywności fizycznej. Zamknięte siłownie i kluby fitness uniemożliwiają korzystanie z dofinansowywanych przez pracodawcę kart benefitowych. Ale pracodawcy w inny sposób zaczęli zachęcać pracowników do ruchu. Organizowane są online-owe zajęcia sportowe, wieczorne lub poranne sesje medytacyjne, joga czy joga śmiechu. Aby jeszcze bardziej zmobilizować pracowników do ruchu jeden z pracodawców wdrożył well-beingową platformę grywalizacyjną, której celem jest integracja pracowników i budowanie społeczności w ramach struktury rozproszonej na terenie całej Polski, wokół tematyki zdrowego stylu życia. Pracownicy mają do niej dostęp za pośrednictwem laptopów i telefonów komórkowych. Platforma daje możliwość rejestrowania każdej aktywności sportowej oraz wzajemnej rywalizacji. Pracownicy dzielą się swoimi doświadczeniami, zachęcają do aktywności i zbierają punkty, które mogą wymieniać na nagrody w kafeterii.

Pewne benefity w niepewnych czasach

Niezależnie od pandemii, pracodawcy w dalszym ciągu wspierają wiele działań, które mają wymiar społeczny. Przykładem może tu być dofinansowanie do zajęć językowych dla dzieci, świadczenia pieniężne z okazji Mikołajek i Dnia Dziecka, wirtualne warsztaty wspierające ekologiczne postawy wśród pracowników, dodatkowe dni wolne np. dla rodziców małych lub niepełnosprawnych dzieci, na opiekę nad rodzicami, powiązane ze stażem pracy. Ciekawym przykładem jest akcja dla rodziców, w ramach której eksperci zorganizowali warsztaty dla rodziców a później odpowiadali na pytania w zakresie wychowywania dzieci, pomocy w zdalnej nauce oraz zorganizowali wirtualny konkurs dla maluchów. Kolejne benefity, mając na celu ułatwienie codziennego życia pracowników to dostawy produktów do domu, krótsza praca w piątki czy wsparcie finansowe dla poszkodowanych COVID-19.


Czy da się zdefiniować rynek pracownika lub pracodawcy? Dowiedz się więcej

Next article