Home » Edukator przedsiębiorcy » PARP wspiera polskie firmy. Poznaj ofertę Funduszy Europejskich
Edukator przedsiębiorcy

PARP wspiera polskie firmy. Poznaj ofertę Funduszy Europejskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości już od 24 lat wspiera rodzime firmy na różnych etapach rozwoju. W tym roku zaplanowano wiele naborów, które mają na celu wsparcie rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą PARP na 2024 rok.

 Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

W kwietniu uruchomione zostaną nabory do działania „Granty na eurogranty”, którego celem jest wsparcie wzrostu innowacyjności i umiędzynarodowienia polskich MŚP oraz organizacji badawczych poprzez zwiększenie udziału tych podmiotów w programach Unii Europejskiej zarządzanych centralnie. Z kolei w maju ruszy konkurs „Promocja marki innowacyjnych MŚP”. Działanie koncentruje się na promocji produktów marek polskich MŚP poprzez Brand Polskiej Gospodarki.

Program FENG wspiera wzmacnianie potencjału badawczego i innowacyjnego polskich firm. Pod koniec czerwca zostaną uruchomione kolejne nabory do „Ścieżki SMART”, która ma na celu wsparcie kompleksowych projektów z zakresu: prac badawczo-rozwojowych, wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw.

Na pomoc z programu FENG będą mogły liczyć także ośrodki innowacji oraz klastry. W konkursie „Rozwój oferty klastrów dla firm” który ruszy w październiku, oferowane będzie wsparcie w zakresie zwiększania profesjonalizacji działalności koordynatorów ponadregionalnych klastrów wzrostowych oraz Krajowych Klastrów Kluczowych. Z kolei w ramach konkursu „Rozwój oferty OI dla firm” wsparcie będzie ukierunkowane na rozwój potencjału ośrodków innowacji o określonych specjalizacjach.

W drugiej połowie roku planowane są również kolejne nabory w ramach działania „Startup Booster Poland”. Zakłada ono wsparcie poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym dla startupów.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

W ramach Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEPW) PARP planuje kolejne możliwości wsparcia dla sektora MŚP i jednostek samorządu terytorialnego. Uruchomione zostaną m.in. nabory do działania „Zrównoważona mobilność miejska” wspierającego kompleksowe projekty z zakresu ekologicznych, zintegrowanych systemów mobilności miejskiej.

W maju zaplanowano uruchomienie naboru „Wzornictwo w MŚP”. Konkurs przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw, ma na celu wykorzystanie procesów wzorniczych poprzez opracowanie strategii wzorniczej i jej implementację w firmie. W czerwcu ruszy natomiast „Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP”. To dwuetapowy konkurs, polegający na opracowaniu modelu biznesowego transformacji przedsiębiorstwa na podstawie założeń gospodarki o obiegu zamkniętym i wdrożeniu go w firmie.

Na pomoc z FEPW będą mogły liczyć także startupy. W ramach działania „Platformy startowe dla nowych pomysłów” innowacyjne przedsiębiorstwa na wczesnym etapie rozwoju otrzymają wsparcie poprzez programy rozwojowe o charakterze akceleracyjnym i post-akceleracyjnym.

W sierpniu uruchomiony zostanie nabór do działania „Automatyzacja i robotyzacja w MŚP”. Konkurs skupia się na wspieraniu innowacyjności procesów produkcyjnych lub usługowych, zwiększaniu produktywności poprzez diagnozę cyfrowej dojrzałości i plan transformacji w kierunku Przemysłu 4.0.

Z kolei we wrześniu ruszy „Zrównoważona turystyka”. W ramach działania wspierane będą kompleksowe projekty obejmujące tworzenie ponadregionalnych szlaków turystycznych o najwyższym potencjale przyciągania turystów.

Więcej informacji o naborach znajduje się na stronie parp.gov.pl.

Next article