Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Polska gospodarka przedsiębiorczością stoi
edukator przedsiębiorcy

Polska gospodarka przedsiębiorczością stoi

polska
polska

Być przedsiębiorcą w Polsce – to brzmi dumnie. W ciągu pierwszych kilku lat transformacji w latach 90-tych to właśnie bezprecedensowy zryw Polaków w kierunku drobnej przedsiębiorczości zapoczątkował pozytywne zmiany w polskiej gospodarce. Dziś małe firmy stanowią zdecydowaną większość przedsiębiorców w Polsce. Mikroprzedsiębiorstwa odpowiadają za niemal 1/3 polskiego PKB, a Polacy zajmują trzecie miejsce w rankingu najbardziej przedsiębiorczych narodów w Europie.

Paweł Tracz

Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, przewodniczący Zespołu ds. Franczyzy przy RMSP, od 18 lat praktyk i ekspert franczyzy

Przedsiębiorcą być

Raporty pokazują, że zdecydowana większość Polaków uważa założenie własnej firmy za dobry pomysł na karierę zawodową. Ten entuzjazm widać zwłaszcza u najmłodszych pokoleń. Jednocześnie pamiętam niedawne badania, z których wynika, że aż 40 proc. Polaków uważa warunki do prowadzenia i rozwijania biznesu w Polce za niekorzystne.

Z czym mierzą się więc rodzimi przedsiębiorcy? Przede wszystkim mamy do czynienia ze wzrostem kosztów energii oraz paliwa, a bez tego nie da się prowadzić praktycznie żadnego biznesu. Jako praktyk od 20 lat prowadzący przedsiębiorstwo w branży handlu detalicznego nie mogę pominąć rosnącej inflacji, która powoduje zmniejszenie popytu na różne usługi i produkty, i dodatkowo ułatwia promocję dużym sklepom, zwłaszcza dyskontom, jako tym oferującym najniższe ceny.

Mogę także powiedzieć, że mamy ogromny problem z zatrudnianiem ludzi. Tu warto zaznaczyć, że mali przedsiębiorcy nie mają możliwości przerzucenia tych rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na klientów, bo działają w warunkach ogromnej konkurencji cenowej. W polskim handlu już od kilku lat sytuacja małych biznesów przypomina małą łódkę otoczoną ogromnymi zagranicznymi kontenerowcami, które powodują fale. Jesteśmy na granicy przetrwania i musimy walczyć, także ceną.

Moc decyzji

Każdy przedsiębiorca ma przed sobą wiele decyzji do podjęcia, z pewnością z biegiem czasu zmienia się ich charakter. Początkowo przedsiębiorca musi zastanowić się nad wyborem odpowiednich partnerów zewnętrznych: począwszy od księgowości, dostawcy mediów, banku z najlepszą dla siebie ofertą konta dla firmy czy może partnera franczyzowego.

Niewątpliwie każdy przedsiębiorca ma przed sobą również decyzje, które wiążą się z podjęciem ryzyka chociażby na rzecz rozwoju firmy – kredyt, leasing na auto, zatrudnienie nowych osób. Niezależnie od stażu firmy na rynku, doświadczenia założyciela czy wielkości organizacji, każdy przedsiębiorca chce być traktowany przez partnerów zewnętrznych, kontrahentów na równi oraz z szacunkiem.

Co Polska może zrobić dla przedsiębiorców?

Polscy przedsiębiorcy w znaczącej większości przetrwali pandemię, choć oczywiście są branże, które wciąż podnoszą się po ogromnych stratach. Dziś mamy wojnę w Ukrainie oraz niekorzystne prognozy gospodarcze, co sprawia, że jesteśmy ciągle w trybie zarządzania kryzysowego.

Wniosek? Polscy przedsiębiorcy potrzebują wsparcia ze strony rządzących. Potrzebujemy stabilnego i dobrej jakości prawa, przewidywalności decyzji, które zmieniają warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Potrzebujemy dobrych rozwiązań legislacyjnych, które pomogą nam zachować konkurencyjność.

Trzeba działać

Pojedynczemu przedsiębiorcy trudno jest przebić się z postulatami. Dlatego właśnie w 2019 roku powstało nasze Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców. Aby reprezentować nasz sektor w pracach rządowych i sejmowych oraz przedstawiać perspektywę praktyków. My rozumiemy potrzebę zmian w prawie, ale nie mogą one powstawać bez dialogu z tymi, których najbardziej dotyczą.

Next article