Skip to main content
Home » Faktoring i leasing » Od inwestycji nie można uciec
Faktoring i leasing

Od inwestycji nie można uciec

inwestycji
inwestycji

Ewa Łuniewska

Przewodnicząca Komitetu Wykonawczego Związek Polskiego Leasingu

Rynek leasingu hamuje

Wyniki branży leasingowej, podobnie jak wyniki całej polskiej gospodarki, wyhamowały na początku 2020 roku. W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2020 r. wartość inwestycji sfinansowanych przez firmy leasingowe, za pośrednictwem leasingu i pożyczki inwestycyjnej, wyniosła 15,9 mld zł – to mniej o 13,2 proc. niż rok wcześniej. Z kolei kwietniowy wynik sektora leasingowego był niższy o blisko połowę (-49,9 proc. r/r).

Według analiz Związku Polskiego Leasingu obszarem, który dotknie najgłębszy kryzys będzie sektor finansowania środków transportu drogowego, a to za sprawą spadku wolumenu przewożonych ładunków, obostrzeń w transporcie oraz bardzo słabych nastrojów wśród firm. Dla tej gałęzi rynku leasingu nasze prognozy nie są optymistyczne. Dla kontrastu w kolejnych miesiącach roku, relatywnie najlepszych wyników możemy spodziewać się w obszarze finansowania maszyn. Przemysł będzie miał możliwość odrobienia znacznej części strat z I połowy roku w momencie, kiedy powoli odbudują się globalne łańcuchy dostaw i produkcji. W 2020r. oczekujemy sytuacji na rynku leasingu porównywalnej do czasu kryzysu finansowego z roku 2008. Jednocześnie jesteśmy otwarci na nowe inwestycje firm.

…a branża pomaga

Obserwując perturbacje, na jakie narażona jest polska gospodarka i same przedsiębiorstwa, firmy członkowskie stowarzyszone w Związku Polskiego Leasingu podjęły szereg działań. Polegają one na elastycznym podejściu do klienta m.in. w kwestii spłaty jego zobowiązań i dalszej realizacji zawartych umów w sytuacji kryzysowej (poprzez odraczanie rat lub ich części, odstępowanie od naliczania dodatkowych odsetek, prowizji, i innych opłat).

Kluczowa rola leasingu w odmrażaniu leasingu

Jednak to wszystko nie wystarczy. Branża leasingowa, która obsługuje praktycznie wszystkie sektory gospodarki, może podpowiedzieć, co należy zrobić, aby w całej gospodarce działo się lepiej. Służymy doradztwem, bazującym na naszym wieloletnim doświadczeniu, uzyskanym we współpracy z biznesem.

Działania podjęte w ramach rządowych tarcz dotarły szybko, sprawnie i pomogły firmom poprawić płynność, ale dzisiaj przedsiębiorstwa potrzebują inwestycji. Uważamy, że potrzebne jest kierunkowe i punktowe działanie, nakierowane na obszary rynku, które będą najpóźniej wychodzić z kryzysu. Turystyka, przewozy osobowe i komunikacja miejska, hotele, restauracje czy eventy to segmenty rynku, które bezpośrednio zależą od zachować klientów, a klienci jeszcze nie wracają do poziomu korzystania z usług sprzed pandemii.

Pandemia jeszcze się nie zakończyła, ale widzimy, że nasi klienci już myślą o tym, co się będzie działo w drugiej połowie roku. Dlatego sektor leasingowy chce wspierać przedsiębiorstwa w ich planach inwestycyjnych. Doskonale rozumiemy, że od inwestycji nie można uciec. Leasing jest elastycznym instrumentem, a nasza branża jest otwarta na współpracę także z nowymi firmami, które potrzebują finansowania postawnych narzędzi pracy takich jak samochody czy komputery.

Uczestnicząc w wielu procesach, dostrzegamy liczne usprawnienia, które pomogą nam i naszym klientom funkcjonować w przyszłości. Możliwość zdalnego zawierania umów leasingowych jest bezpieczna i będzie miała wpływ na wzrost efektywności czy szybkie dotarcie do klientów. Będzie to trwała korzyść w gospodarce. Zmiany w zakresie zdalnego podpisywania kontraktów poprawią i ułatwią także inne procesy administracyjne takie jak np. rejestracje pojazdów. Z radością obserwujemy wzmożone prace nad stworzeniem możliwości rejestracji pojazdów online i służymy swoim doświadczeniem w tym zakresie. Czekamy na te zmiany. Jak tylko zostaną ustanowione wymagane ramy prawne, my jako branża leasingowa poradzimy sobie z digitalizacją procesów.

Next article