Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Smithfield Polska liderem zrównoważonych zmian
Edukator przedsiębiorcy

Smithfield Polska liderem zrównoważonych zmian

Produkcja mięsa i jego przetworów w Polsce to jeden z najbardziej wymagających sektorów gospodarki. Firmy działające w tym obszarze muszą spełniać bardzo wysokie normy i standardy dotyczące bezpieczeństwa i jakości żywności, które są określone przepisami prawa polskiego oraz europejskiego. Co warto podkreślić, uchodzą one za najbardziej restrykcyjne na świecie. Jak radzić sobie z tak wyśrubowanymi wymaganiami, spełniając jednocześnie oczekiwania konsumentów i zachowując troskę o otaczający nas świat?

Smithfield Polska to grupa firm z wieloletnią tradycją, będąca niewątpliwie czołowym producentem wieprzowiny i drobiu. Produkty marki Krakus, Morliny czy Berlinki są od lat znane i cenione zarówno w kraju, jak i za granicą, pełniąc rolę ambasadora polskiej żywności. Spółki Agri Plus i Animex Foods wchodzące w skład grupy posiadają rozległą sieć ferm oraz zakładów produkcyjnych obejmującą obszar niemal całego kraju, zatrudniając ponad 11 tys. osób i współpracując na stałe z ponad 5 tys. rodzimych hodowców.

Polskie znaczy najlepsze

Smithfield Polska opiera swoją działalność na współpracy z polskimi dostawcami, co pozwala na kontrolę procesu produkcji „od pola do stołu”, czyli od uprawy roślin paszowych, aż po gotowe wyroby mięsne. Zachowanie najwyższych standardów w zakresie dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa i jakości surowców jest bezdyskusyjnym priorytetem firmy, dlatego też na każdym etapie swojej działalności przestrzega ona rygorystycznych procedur, ale także cyklicznie poddaje się zewnętrznym audytom. Dzięki temu spółka może zagwarantować najlepsze produkty, co przekłada się na satysfakcję i lojalność konsumentów.

Rosnące oczekiwania klientów

Głos, potrzeby i zmieniające się oczekiwania konsumentów są dla Smithfield Polska niejako drogowskazem do podejmowania kolejnych inicjatyw. W dzisiejszych czasach klienci oczekują nie tylko wysokiej jakością wyrobów, ale również oceniają producentów poprzez pryzmat ich postawy wobec kwestii etycznych czy środowiskowych. Grupa od lat zyskuje uznanie również jako lider zrównoważonych zmian w branży spożywczej. Polityka firmy opiera swoją strategię zgodnie z założeniami Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, koncentrując się na trzech głównych obszarach, tj.: BIZNES, OTOCZENIE i LUDZIE. Swoje działania planuje i wdraża w dialogu z lokalnymi społecznościami oraz szeregiem pozostałych interesariuszy.

W ramach prowadzonego BIZNESU Smithfield Polska koncentruje się przede wszystkim na dobrostanie zwierząt oraz produkcji żywności spełniającej najwyższe standardy jakościowe. Trudno pominąć fakt, iż będąc stabilnym partnerem dla rodzimych kontrahentów, odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Firma skupia swoją uwagę na OTOCZENIU, w którym funkcjonuje. Będąc dobrym sąsiadem, cyklicznie wspiera lokalne społeczności angażując się w szereg miejscowych inicjatyw i akcji. Równolegle koncentruje się na dbałości o środowisko naturalne, m.in. poprzez efektywne zarządzanie zasobami,
w tym zagospodarowywanie produktów ubocznych, ograniczanie śladu węglowego czy stosowanie opakowań przyjaznych środowisku.

Smithfield Polska tworzą LUDZIE, to oni są fundamentem firmy. Priorytetem spółki jest rozwój zawodowy oraz bezpieczeństwo pracowników, a także umacnianiu kultury organizacji. Dbałość o przyjazne środowisko pracy, równość w zatrudnieniu niezależnie od płci, wieku, pochodzenia czy stopnia sprawności, stanowi podstawę działalności grupy.

Poprzez konsekwentne podejmowanie innowacyjnych działań, Smithfield Polska nie tylko zapewnia wysoką jakość produktów, ale także inspiruje do ciągłego doskonalenia standardów w branży spożywczej. Jako lider zrównoważonych zmian, odgrywa istotną rolę w kształtowaniu polskiego sektora żywnościowego.

Next article