Home » Edukator przedsiębiorcy » W trosce o równość
Edukator przedsiębiorcy

W trosce o równość

Katarzyna Konieczna

Senior HR Auditor w Top Employers Institute

W ostatnich latach obserwujemy zdecydowany wzrost znaczenia różnorodności i równości i włączenia (ang. DEI) w polityce firm. DEI jest ważnym strategicznym elementem kultury organizacji a dla wielu pracodawców z tytułem Top Employers priorytetem staje się dbanie o równość płci oraz kompleksowe budowanie i wzmacnianie integracyjnego i sprawiedliwego miejsca pracy.

Aby stworzyć kulturę opartą na filarach różnorodności, równości i integracji, muszą one zostać wbudowane w różne procesy wewnątrz organizacji. Można to osiągnąć poprzez zdefiniowanie strategii DEI obejmującej całą organizację z określonymi celami i planem ich osiągnięcia. W Polsce taką strategię posiada 84 proc. certyfikowanych Top Employers, więcej o 9 proc. niż w roku 2022.

Czasy „womenomics”?

Co do konieczności zwiększania roli kobiet w biznesie nikt nie ma wątpliwości. Przynajmniej w teorii, bo w praktyce już tak różowo to nie wygląda. Wyniki badania Dun & Bradstreet przeprowadzonego na początku 2023 r. Pokazują, że funkcję prezesa w polskich firmach pełni 20 proc. kobiet, członka zarządu – 26 proc. W porównaniu do analogicznego okresu 2022 r. stanowi to symboliczny wzrost.

Z kolei z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy „Women in Business and Management: The business case for change”, wynika, że firmy, które dążą do zapewnienia różnorodności płciowej w miejscu pracy odnoszą dzięki temu również korzyści finansowe. Trzy na cztery przedsiębiorstwa, które realizują praktyki dotyczące różnorodności, wskazuje na wzrost zysków o 5-20 proc. O tym, że organizacje widzą korzyści związane ze wzrostem liczby kobiet w strukturach zarządczych świadczy fakt, że z roku na rok coraz więcej Top Employers uwzględnia ten aspekt wśród swoich celów strategicznych.

Dobre praktyki

Do praktyk z zakresu DEI najczęściej wymienianych przez certyfikowane organizacje należą:

 • Aktywne promowanie różnorodności myśli, doświadczeń, umiejętności w zespołach projektowych.
 • Dedykowane programy wzmacniające pozycję kobiet (np. mentoring, rozwój przywództwa, itp.).
 • Zapewnienie zróżnicowanej reprezentacji na wielu szczeblach organizacji.
 • Zapewnianie równości płci (np. równe możliwości kariery, równość płac).
 • Program ujawniania informacji o niepełnosprawności umożliwiający integrację pracowników niepełnosprawnych i ich przystosowanie w miejscu pracy.
 • Programy przyciągające, utrzymujące i angażujące na rzecz osób starszych.

Od strategii do konkretów

Pomimo praw ojca do urlopu z tytułu urodzenia dziecka, odpowiedzialność za opiekę nad dziećmi nadal najbardziej ciąży na matkach, a wiele z nich ma z tego powodu dłuższą przerwę w karierze. Jak zatem pomóc kobietom po powrocie z urlopu?

 • Twórz grupy wsparcia i sieci networkingowe dla kobiet, które mają na celu pomoc w ponownym dopasowaniu się do pracy po powrocie. Kluby mam, pomoc doradcy kariery, spotkania z psychologiem, grupy online, to przykłady działań, gdzie kobiety mogą dzielić się swoimi trudnościami w powrocie do pracy, jednocześnie ucząc się i inspirując innych.
 • Oferuj elastyczne opcje pracy. Dzięki temu kobiety mogą zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 • Stwórz program dla powracających, umożliwiający rozwijanie nowe umiejętności, a dzięki temu zwiększający szanse na awans lub zmianę stanowiska.

Drugą ciekawą praktyką, którą stosują niektórzy Top Employers jest wsparcie dla kobiet w okresie menopauzy. Badanie przeprowadzone w 2022 r. przez Women and Equalities Committee w Wielkiej Brytanii wykazało, że kobiety w wieku menopauzalnym są najszybciej rosnącą grupą pracowników, która pozostaje w zatrudnieniu dłużej niż kiedykolwiek wcześniej. Stwierdzono, że aż 40 proc. kobiet w okresie menopauzy twierdzi, że jej objawy przeszkadzają w wykonywaniu pracy. Jakie działania podejmują zatem pracodawcy, aby temu zapobiec?

 • Zachęcanie do otwartych i szczerych rozmów w psychologicznie bezpiecznym środowisku. Umożliwienie pracownikom otwartego i uczciwego omawiania swoich problemów w pracy to coś, co podkreśliliśmy jako kluczowy trend w raporcie World of Work Trends Report 2023.
 • Elastyczne warunki pracy, czyli możliwość wyboru godzin pracy, kiedy kobieta czuje się najbardziej efektywna. W perspektywie długofalowej pozwoli to złagodzić nieprzyjemne objawy spowodowane menopauzą.
 • Podnoszenie świadomości na temat menopauzy wśród wszystkich pracowników. Organizowanie szkoleń i programów uświadamiających, które pomogą wszystkim nauczyć się, jak wspierać kobiety przechodzące menopauzę.

Wdrożenie strategii DEI to jedno, natomiast inną kwestią jest systematyczne monitorowanie i przegląd zasad i praktyk związanych z różnorodnością, równością i włączeniem. 57 proc. organizacji z tytułem Top Employers dokonuje kompleksowego przeglądu praktyk DEI. Celem tej oceny jest zidentyfikowanie mocnych stron i możliwości poprawy oraz opracowanie strategii tworzenia bardziej integracyjnego i sprawiedliwego środowiska pracy.

Next article