Skip to main content
Home » Faktoring i leasing » Faktoring pełny – oferta dla ceniących pewność i wygodę
Faktoring i leasing

Faktoring pełny – oferta dla ceniących pewność i wygodę

faktoring pełny
faktoring pełny

Aż 60 proc. obrotów faktoringowych stanowi dziś faktoring pełny.

Jerzy Dąbrowski

Wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów

To oferta dla tych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w szybko zmieniających się warunkach rynkowych. Zapewnia ona nie tylko dostęp do finansowania, ale także chroni przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów.

Dla wielu przedsiębiorców korzystających z faktoringu szybki dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności to za mało. Oczekują oni także ochrony przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów za dostarczone towary bądź usługi. Prowadzą oni działalność na rynkach, na których dynamicznym przemianom podlegają warunki funkcjonowania. Dlatego skorzystają oni z finansowania tylko w przypadku gwarancji ochrony przed ryzykiem płatniczym. To właśnie z myślą o nich branża faktoringowa przygotowała ofertę w opcji pełnej

Faktoring pełny jest dziś najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą tej usługi. Stanowi blisko 60 proc. obrotów całej branży. W jej ramach firmy faktoringowe biorą na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahentów współpracujących z klientami.

Zabezpieczeniem jest w tym przypadku polisa ubezpieczeniowa. Może to być polisa zawarta przez instytucję faktoringową (przez faktora) której przedsiębiorca powierza należności. Jeśli jednak przedsiębiorca wykupił ubezpieczenie już wcześniej, również może ono stanowić formę zabezpieczenia w faktoringu pełnym.

Istotą tej formy faktoringu jest przeniesienie ryzyka z klienta właśnie na faktora w sytuacji, gdy kontrahent mający zapłacić fakturę stanie się niewypłacalny. W takiej sytuacji to faktor będzie dochodzić roszczeń wynikających z należności i będzie o nie występować tylko i wyłącznie wobec dłużnika. To bardzo wygodne rozwiązanie z punktu widzenia przedsiębiorców.

W praktyce rozwiązanie to polega na przekazaniu faktorowi kopii faktury za dostarczony kontrahentowi towar lub wykonaną usługę. Będzie ona podstawą do uruchomienia finansowania, a także (w przypadku braku płatności od kontrahenta) dochodzenia należności. Następnie po zaksięgowaniu faktury wypłacane są przedsiębiorcy środki na działalność. Z reguły jest to kwota do 90 proc. wysokości należności. Z reguły wypłacana jest ona w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od chwili przekazania dokumentu do instytucji faktoringowej. Gdy kontrahent ureguluje płatność na konto faktora, ten wypłaca pozostałą część środków przedsiębiorcy.

Dlaczego menedżerowie doceniają tę formę finansowania? Przede wszystkim dlatego, że bez faktoringu musieliby na uregulowanie płatności czekać kilka, a nawet kilkanaście tygodni. Z faktoringiem środki otrzymają już po 24 godzinach od wystawienia faktury.

Ponadto mając dostęp do środków na bieżącą działalność mogą bez zakłóceń regulować własne bieżące zobowiązania. Przeznaczają je przede wszystkim na wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, opłacenie składek, zakup surowców i tp. Płacąc w terminie, mogą liczyć na dodatkowe rabaty od swoich dostawców.

Faktoring pełny zdejmuje ponadto z przedsiębiorcy ryzyko braku płatności lub niewypłacalności ze strony kontrahentów. Stanowi więc bezcenną „poduszkę” finansową na wypadek nieprzewidzianych trudności handlowych.

Z drugiej strony faktoring jest narzędziem motywującym kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań. Partnerzy biznesowi przedsiębiorcy są powiadamiani o tym, że korzysta on z faktoringu. Z analiz wynika, że stają się dzięki temu znacznie bardziej zdyscyplinowani w podejściu do płatności faktur.


Recepta na wahania w poziomie płynności finansowej. Dowiedz się więcej.

Next article