Home » Faktoring i leasing » Poduszka bezpieczeństwa finansowego
faktoring i leasing

Poduszka bezpieczeństwa finansowego

bezpieczeństwo-finansowe
bezpieczeństwo-finansowe

Jak zadbać o bezpieczeństwo finansowe?

Marcin Tarczyński

Ekspert Polskiej Izby Ubezpieczeń

Sprzedaż produktów i usług z odroczonym terminem płatności jest dziś wśród przedsiębiorców absolutnym standardem. Dodatkowo przychodzi nam robić biznes w mocno zmiennych warunkach rynkowych i w obliczu rosnącej konkurencji. Dlatego współpraca z kontrahentami na takich zasadach może prowadzić w niektórych przypadkach nawet do utraty stabilności finansowej firmy. Niestety taki stan rzeczy potwierdzają dane cyklicznie publikowane przez ubezpieczycieli. W Polsce ok. 60 proc. faktur opłacanych jest po terminie, a ponad 10 proc. zobowiązań regulowanych jest z opóźnieniem przekraczającym nawet trzy miesiące. Receptą na wahania w poziomie płynności finansowej firmy może być ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Ochrona przed opóźnieniami

W wąskim rozumieniu, ubezpieczenie kredytu kupieckiego – czy po prostu należności handlowych – zapewnia przedsiębiorcom ochronę w przypadku strat wynikających ze znacznych opóźnień w płatnościach bądź nawet bankructwa kontrahenta. Z kolei w szerszym kontekście ubezpieczenie to związane jest ze wsparciem przedsiębiorstwa w całkowitym procesie zarządzania należnościami. Wraz z podpisaniem umowy z ubezpieczycielem firma zyskuje partnera biznesowego, który doradza w ocenie ryzyka handlowego oraz analizie rynków. Integralną częścią tego produktu jest także obsługa windykacyjna. Innymi słowy ubezpieczyciel towarzyszy firmie od momentu wystawienia faktury do wpłaty należnych jej środków na konto.

Zaufanie między kontrahentami

Do kluczowych zalet tej polisy dla przedsiębiorcy zalicza się zabezpieczenie płynności finansowej firmy oraz budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Co więcej, dzięki know-how ubezpieczyciela firma otrzymuje profesjonalny i stały dostęp do monitoringów przedstawiających aktualną kondycję finansową kontrahenta. I tak w momencie pojawienia się jakichkolwiek trudności finansowych informacja ta jest niezwłocznie przekazywana ubezpieczonemu. Ubezpieczenie należności jest także swego rodzaju narzędziem wspierającym proces budowania zaufania oraz większego spokoju tak ważnego dzisiaj w utrzymywaniu jak najlepszych relacji z partnerem biznesowym.

Ubezpieczamy się na przyszłość

Koszt takiej polisy zależy od wielu czynników. Do tych głównych zalicza się m.in. branżę, w której działa ubezpieczony, sytuację finansową klientów, ustalone wcześniej terminy płatności, kraje sprzedaży, wielkość obrotów czy ocenę ryzyka dokonaną przez firmę ubezpieczeniową. Na koniec warto podkreślić, że polisa chroni przed potencjalnymi przyszłymi zdarzeniami. Dlatego o zabezpieczeniu przed takim ryzykiem warto myśleć zawczasu, zwłaszcza w przypadku eksportu.

Next article