Skip to main content
Home » Faktoring i leasing » Ożywienie europejskiego rynku leasingu
faktoring i leasing

Ożywienie europejskiego rynku leasingu

dane
dane

Najnowsze dane Leaseurope wskazują na +10,5 proc. dynamikę europejskiego rynku w I połowie br. (r/r). Wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych w Europie w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. wyniosła 164,3 mld euro.

Mieczysław Woźniak

Wiceprzewodniczący Związku Polskiego Leasingu, Członek Rady Dyrektorów Leaseurope

Dane bazujące na wynikach zebranych od krajowych organizacji leasingowych, stowarzyszonych w europejskiej federacji Leaseurope pokazują, że całkowita wartość nowych kontraktów leasingowych zawartych w Europie w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 164,3 mld euro. Europejski rynek leasingu w I połowie 2017 r. odnotował tym samym +10,5 proc. dynamikę (w porównaniu do pierwszej połowy 2016 r.).

Co istotne, ożywienie widać we wszystkich kategoriach aktywów, finansowanych przez europejskich leasingodawców. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r., wartość umów odnoszących się do leasingu pojazdów wzrosła o +9,8 proc. (r/r), transakcje dotyczące maszyn i urządzeń wzrosły o +12 proc. (r/r), podczas gdy dynamika nowych umów leasingowych nieruchomości wyniosła +12,3 proc. (r/r).

Kontrybutorem tak dobrego wyniku był wzrost leasingu samochodów, w tym w znacznej mierze wzrost leasingu samochodów dla osób fizycznych. Analizując główne segmenty europejskiego rynku, największy bo 66 proc. udział stanowią transakcje odnoszące się do leasingu pojazdów, 1/3 wartości transakcji przypada na leasing sprzętu, a 4 proc. na finansowanie nieruchomości.

Struktura polskiego rynku jest bardzo zbliżona do europejskiego: 70 proc. stanowią transakcje dotyczące leasingu pojazdów (w tym pojazdów ciężarowych), za 27 proc. odpowiadają maszyny i inne urządzenia, przy mniejszym udziale nieruchomości i ciągle znikomym udziale transakcji zawieranych z klientami indywidualnymi. Wyniki polskiego rynku, zgłoszone do Leaseurope, przez Związek Polskiego Leasingu po I połowie 2017r. tj. 31,8 mld zł wartości nowych umów i +11,6 proc. dynamika, plasują polską branżę leasingową na siódmym miejscu w zestawieniu europejskich rynków.

Opierając się na najnowszych danych ZPL, należy dodać, że w okresie od 1 stycznia do 30.09. 2017 r., polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje polskich firm o łącznej wartości 47,9 mld zł, co przełożyło się na +12,9 proc. dynamikę branży leasingowej na koniec trzeciego kwartału 2017 r. W ostatnim kwartale roku eksperci branży spodziewają się przyspieszenia aktywności sprzedażowej oraz ustabilizowania jakości portfela leasingowego. Takie wnioski płyną z badania koniunktury branży leasingowej ZPL. Przedstawiciele firm leasingowych oczekują wyższego poziomu finansowania dla wszystkich głównych grup środków trwałych, przy czym zdecydowanie najlepsze perspektywy rysują się – po raz kolejny – dla finansowania pojazdów lekkich.

Next article