Skip to main content
Home » Faktoring i leasing » Rola zarządzania należnościami w przedsiębiorstwach
faktoring i leasing

Rola zarządzania należnościami w przedsiębiorstwach

zarządzania należnościami w przedsiębiorstwach
zarządzania należnościami w przedsiębiorstwach

Zatory płatnicze w obrocie gospodarczym są zjawiskiem powszechnym. O sukcesie gospodarczym przedsiębiorstw decyduje szereg czynników i jak pokazują statystyki, tylko niewielki odsetek nowych jednostek jest w stanie przetrwać perturbacje pierwszych kilku lat od swojego powstania. Czy to oznacza, że po tym trudnym okresie powodzenie biznesu jest już gwarantowane?

Piotr Badowski

Prezes Zarządu Polskiego Związku Zarządzania Wierzytelnościami

Niestety, raporty o upadających podmiotach pokazują, że ryzyko gospodarcze wciąż istnieje i nawet najsilniejsze ekonomicznie firmy muszą systematycznie analizować swoją działalność w kontekście moralności płatniczej odbiorców. Jednym z najistotniejszych punktów jest zarządzanie ryzykiem finansowym, w szczególności należnościami swoich kontrahentów i znalezienie kompromisu między poszerzaniem możliwości sprzedaży a odpowiedzialnym zarządzaniem płynnością finansową.

Zatory płatnicze w obrocie gospodarczym są zjawiskiem powszechnym. Mimo postępu technologicznego, nowych rozwiązań informatycznych i regulacji prawnych, przedsiębiorcy stale spotykają się z nieterminowym rozliczaniem należności. Wpływa to negatywnie na własne zdolności do regulowania zobowiązań, podwyższa koszty prowadzenia przedsięwzięcia, obniża możliwości rozwoju, a w skrajnych wypadkach, prowadzi do zagrożenia utraty płynności finansowej i widma upadku firmy. Dlaczego więc dochodzi do takich sytuacji, pomimo tylu możliwości weryfikacji potencjalnego kontrahenta, podpisywania obwarowanych restrykcyjnymi zapisami umów czy stosowania rozwiązań legislacyjnych, wprowadzających coraz większe kary za opóźnienia w zapłacie? Dzieje się tak, ponieważ przedsiębiorcy kierują się ufnością do swoich kontrahentów, samych siebie oraz wierzą w powodzenie swojego biznesu, co napędza ich funkcjonowanie.

Czy obdarowanie naszego kontrahenta mandatem zaufania oznacza, że sami wystawiamy się na ryzyko, że zostaniemy oszukani przez nieuczciwego partnera? Z mojej zawodowej praktyki, polegającej na pomocy podmiotom gospodarczym w zarządzaniu ich wierzytelnościami wynika, że tylko minimalny ułamek spraw windykacyjnych to przypadki celowego działania i chęci wyłudzenia towaru od dostawcy. Z drugiej strony, póki co, nie znaleziono jeszcze skutecznego lekarstwa na zatory płatnicze. W szczególności, kiedy mamy do czynienia z dużym udziałem w inwestycjach zamówień sektora finansów publicznych liczymy, że ustawodawca będzie wspierał prowadzenie działalności, wprowadzając dalsze ułatwienia i przyspieszając rozliczenia z wykonawcami, co wydatnie wpłynie na ograniczenia zatorów płatniczych w całej gospodarce. Warto więc podejść z zaufaniem do kontrahenta, ale oczekiwać od niego możliwości uzyskania informacji o jego sytuacji finansowej.

Zarówno MŚP jak i duże przedsiębiorstwa, czerpią korzyści ze współpracy z jednostkami wspomagającymi proces kompleksowego zarządzania należnościami. Czy mogą same prowadzić weryfikację kontrahentów, upominać się o płatności w terminie i dochodzić należności? Oczywiście, że tak, przy czym priorytetem jest znalezienie równowagi między zyskami a kosztami, ponieważ na tym polega sukces różnego rodzaju usług outsourcingowych. Firmy zarządzające wierzytelnościami przez lata budują metodykę, narzędzia i kształcą swój personel tak, aby zapewniać trwałość, a wręcz rozwój relacji handlowych pomiędzy wierzycielami i ich kontrahentami. Z drugiej strony, w obiektywny i profesjonalny sposób pomagają w rozwiązywaniu dylematu w momencie, kiedy nasz klient staje się dłużnikiem.


Jak poprawić płynność finansową firmy? Dowiedz się więcej.

Next article