Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Jak poprawić płynność finansową swojej firmy?
Edukator przedsiębiorcy

Jak poprawić płynność finansową swojej firmy?

firm
firm

Skąd bierze się popularność faktoringu szczególnie w kryzysowych czasach?

Dariusz Steć

Dariusz Steć

Dyrektor wykonawczy Polskiego Związku Faktorów

Ostatnie kilkanaście miesięcy to czas pandemii, która wywarła ogromny wpływ na gospodarki na całym świecie. Zdarzenia te nie ominęły także Polski, gdzie w roku 2020 PKB spadł o blisko 3 proc.

Mimo tych trudności, wartość skupionych wierzytelności, według danych Polskiego Związku Faktorów skupiającego 25 firm faktoringowych i banków, wyniosła 290 miliardów złotych i było to 3 proc. więcej niż w roku 2019. Polska była jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, który może się pochwalić dodatnią dynamiką. Podobnie wygląda porównanie wyników branży faktoringowej na tle sektora usług finansowych w Polsce i tu faktoring okazał się niekwestionowanym liderem wzrostów.

Faktoring – jak bardzo jest popularny?

Popularność faktoringu w Polsce od lat nieustająco rośnie a wartość skupionych wierzytelności w 2020 roku stanowi już blisko 14 proc. polskiego PKB i jest to dużo powyżej średniej w EU (11 proc.). Rośnie liczba klientów korzystających z faktoringu – ponad 18 tysięcy, odbiorców – 356 tysięcy czy skupionych faktur – ponad 18 milionów.

Podstawową korzyścią dla przedsiębiorcy korzystającego z faktoringu jest możliwość szybkiej zamiany zamrożonych w należnościach środków na gotówkę i to nie tylko w czasach prosperity, ale także w czasach kryzysu. Posiadanie płynności finansowej staje się fundamentalnym elementem bezpieczeństwa prowadzonego biznesu w szczególności w ciężkich czasach, czego najlepszym przykładem jest obecny kryzys. Z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia w kryzysie z lat 2008/2009 gdzie faktoring odegrał jedną z ważniejszych ról dostarczając płynność dla wielu firm cierpiących na brak dostępu do innych form finasowania takich jak kredyt czy leasing.

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów to 90 proc. całego rynku faktoringowego. Dzięki współpracy w ramach PZF, ale i też ogromnej wzajemnej konkurencji, stale rozwija się oferta produktowa dla przedsiębiorców. Produkty faktoringowe takie jak faktoring z regresem, faktoring bez regresu (z ubezpieczeniem), eksportowy, tajny czy odwrotny są dostępne dla wszystkich przedsiębiorstw począwszy od tych największych, przez małe i średnie aż po firmy z segmentu mikro.

Co obejmuje oferta faktoringowa? Kto z niej korzysta?

Oferta faktoringowa obejmuje finansowanie całego obrotu z danym kontrahentem jak i pojedynczych faktur. Nie ma ograniczeń minimalnych i maksymalnych co do wartości faktury podobnie jak z terminami płatności. Cała współpraca odbywa się na podstawie elektronicznej komunikacji pomiędzy Faktorem i Klientem. Branża nieustająco wdraża coraz bardziej nowoczesne rozwiązania tak aby oferta faktoringowa spełniała trzy najważniejsze kryteria: łatwość, szybkość i bezpieczeństwo.

Najczęściej z faktoringu korzystają firmy z sektora handlu i przemysłu, ale także transportu, budownictwa i usług. Są to przede wszystkim firmy z sektora MŚP. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich miesiącach bardzo dynamicznie rozwija się oferta dla mikrofirm i należy przewidywać, że już niedługo właśnie mikrofirmy stanowić będą największą rzeszę klientów korzystających z faktoringu. 

Jak rozwija się faktoring?

Jedną z największych obecnie występujących barier dalszego rozwoju faktoringu i jeszcze szerszego dotarcia do klientów, przede wszystkim z sektora MŚP i Mikro, jest często stosowana przez dłużników klauzula o zakazie cesji, która w znaczący sposób ograniczania swobodę wierzyciela do dysponowania wierzytelnością i możliwością jej zamiany na gotówkę za pośrednictwem faktora lub banku. Najczęściej takie zapisy stosowane są przez duże przedsiębiorstwa, w tym spółki skarbu państwa, występujące w roli dłużników wobec swoich wierzycieli będących firmami z sektora MŚP i Mikro. Dotychczas podejmowane działania przez PZF mające na celu wyeliminowanie stosowania zakazu cesji w relacjach B2B dotyczących wierzytelności pieniężnych, niestety nie przyniosły jeszcze pozytywnych rezultatów, ale cały czas temat ten jest podnoszony w rozmowach organami administracji publicznej.

Pierwsze miesiące obecnego roku pozwalają patrzeć w przyszłość faktoringu z dużą dozą optymizmu pomimo trudnej sytuacji w gospodarce i występujących barier. Po pierwszych czterech miesiącach dynamika obrotów faktoringowych wyniosła blisko 20 proc. przy rosnącej liczbie klientów a stały rozwój oferty produktowej dla firm z sektora Mikro powinien jeszcze ten wzrost przyspieszyć.


Dlaczego warto korzystać z faktoringu. Dowiedz się więcej.

Next article