Skip to main content
Home » Finanse » Antidotum na problemy z płynnością finansową
finanse

Antidotum na problemy z płynnością finansową

finansową
finansową

Jak utrzymać płynność finansową?

Konrad Klimek

Przewodniczący Komitetu Wykonawczego, Polskiego Związku Faktorów

Gdy kredyty dla firm drożeją wraz z rosnącą inflacją, przedsiębiorcy, chcąc poprawić płynność finansową, muszą szukać dogodnych alternatyw. Naprzeciw ich potrzebom wychodzi finansowanie działalności oparte o wystawione faktury, czyli po prostu faktoring. To najprostsze rozwiązanie dla tych, którzy szukają gotówki na bieżące zobowiązania. Na co dzień sięga po nie ponad 20 tysięcy firm.

Zahamowanie rozwoju pandemii koronawirusa przyniosło odejście światowych rządów od polityki obostrzeń i lockdownów. Dzięki temu przedsiębiorcy odetchnęli z ulgą i zagościła w nich nadzieja na powrót do normalności. Rynki ponownie zostały w pełni otwarte na handel i realizację nowych zleceń.

Jednak zbrojna napaść Rosji na Ukrainę wywróciła nasz region do góry nogami. Obserwujemy dynamiczny wzrost cen surowców i energii, a jego skutkiem jest niespotykany od blisko 30 lat poziom inflacji. Gospodarki europejskie i światowe zwalniają, spada wzrost gospodarczy, a rosną stopy procentowe powodując wzrost kosztu pieniądza.

W tej sytuacji utrzymanie płynności finansowej jest dla przedsiębiorców wartością bezcenną. By o nią zadbać mają do dyspozycji kilka narzędzi. Najpopularniejszym z nich jest kredyt. Ale ma on swoją cenę. Ubiegająca się o niego firma musi być w dobrej sytuacji ekonomicznej, akceptowalnej dla banku. Powinna mieć za sobą kilka lat stabilnego funkcjonowania i dysponować dobrej jakości zabezpieczeniami. To powoduje, że dostępność kredytów jest ograniczona.

Kiedy więc na rynku panuje niepewność, rosną koszty kredytu, występuje presja inflacyjna, przedsiębiorcy wolą korzystać z alternatywnych form dostępu do gotówki. Tu bezkonkurencyjny jest faktoring. Finansuje on działalność firm w oparciu o własne aktywa firmy, czyli wystawione faktury. Nie obciąża to bilansu, bazując na pieniądzach już zarobionych, a nie na pożyczce, którą trzeba będzie spłacić. Ponadto ryzyko związane z zapłatą za fakturę przejmuje już faktor, który monitoruje rozliczenia.

Faktoring w praktyce polega na bardzo elastycznej i natychmiastowej zamianie należności na gotówkę. W przypadku, gdy wystawione faktury mają kilkumiesięczne terminy płatności, przedsiębiorca ma zablokowane środki na dalszy rozwój swojej firmy. Ta forma finansowania pozwala mu je natychmiast uwolnić. Środki wypłaca firma faktoringowa na wskazany rachunek klienta – faktoranta. Dzięki temu przedsiębiorca może bez przeszkód dynamicznie rozwijać swój biznes.

Usługa faktoringu oprócz środków finansowych zapewnia możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem braku zapłaty ze strony kontrahentów. Oferta jest kierowana do wszystkich grup klientów, niezależnie od wielkości czy branży, w której funkcjonują. Jest również łatwo dostępna, ponieważ uzyskanie finansowania opiera się w głównej mierze o wystawione faktury, czyli wierzytelności. Sytuacja finansowa firmy ma tu mniejsze znaczenie.

Dzięki swej przystępności zyskuje coraz większą popularność wśród przedsiębiorców i pozostaje najszybciej rozwijającą się usługą finansową. Potwierdzają to wyniki branży w Polsce. Rok 2022 branża faktoringowa rozpoczęła bardzo dynamicznie. W pierwszym kwartale zanotowała wzrost o blisko jedną trzecią w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To rekordowe tempo rozwoju w historii sektora. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów nabyły w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 r. wierzytelności o łącznej wartości 105 mld zł. To aż o 32,8 proc. więcej niż rok wcześniej, kiedy wynik ten wyniósł 79,1 mld zł. Z usług faktoringowych korzysta obecnie prawie 21 tys. krajowych przedsiębiorstw. Przekazały one do sfinansowania 5,5 mln faktur. Imponujące wyniki branży na początku tego roku to zapowiedź, że cały rok może być dla sektora najlepszy w historii.

Next article