Skip to main content
Home » Finanse » Duża firma – duża odpowiedzialność
finanse

Duża firma – duża odpowiedzialność

ubezpieczenie
ubezpieczenie

Marcin Tarczyński

Analityk Polska Izba Ubezpieczeń

Pracownicy, zyski i odpowiedzialność zarządu należą do kluczowych obszarów ubezpieczeń skierowanych do dużych przedsiębiorstw.

Dzięki ochronie, poszczególni pracownicy spółki mogą w pełni poświęcić się działalności firmy, nie martwiąc się potencjalnym ryzykiem. Odpowiedzialność menedżerów kierujących firma mi może przyjmować wiele płaszczyzn. Pierwszą z nich i dla wielu najważniejszą jest wsparcie pracowników firmy. To oni w dużej mierze są źródłem sukcesu każdego przedsiębiorstwa, dlatego warto pomyśleć o ich przyszłości oraz ich rodzin.

Idealną propozycję posiadają ubezpieczyciele, których oferta dla pracowników składa się m.in. z grupowych ubezpieczeń na życie czy programów emerytalnych. Pierwszy rodzaj polis zabezpiecza rodzinę pracownika, gdy ten umrze lub ulegnie np. wypadkowi. Programy emerytalne natomiast to idealne narzędzie do stałego i długoterminowego odkładania pieniędzy, które będzie mógł wykorzystać po przejściu na emeryturę. Inne ciekawe rozwiązania, na które warto również zwrócić uwagę to ubezpieczenie pracowników w podróży czy od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kolejną ważną sferą, którą powinno się chronić od losowych i niekorzystnych zdarzeń są potencjalne zyski firm, które mogą być nierealne do osiągnięcia w wyniku powstania szkody. Ubezpieczenie Business Interruption (tzw. BI), czyli utraty zysku firmy, chroni przed tym, co wskutek zdarzeń losowych i przerwy w prowadzeniu działalności, firma może stracić. Każde przedsiębiorstwo ponosi bowiem koszty swojego funkcjonowania. Dlatego jeżeli nie może ono generować zakładanych przychodów w wyniku np. kradzieży maszyn, ubezpieczenie zniweluje negatywne skutki spowodowane przestojem firmy. Jeżeli dojdzie do szkody, wypłacone jest świadczenie z tytułu utraty zysku operacyjnego lub pokrywające poniesione koszty stałe.

Warto jednak pamiętać, że zazwyczaj ubezpieczenie BI występuje, jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych. W tej sytuacji ubezpieczyciel poniesie odpowiedzialność dotyczącą utraty zysku, gdy zdarzenie zostało uwzględnione w zakresie podstawowej polisy.

Warto również pamiętać, że ochroną można objąć osoby zarządzające firmą. Ci bowiem, podejmując codziennie wiele kluczowych dla funkcjonowania przedsiębiorstwa decyzji, wiążą się z ryzykiem odpowiedzialności o charakterze osobistym. Prowadząc spółkę akcyjną lub z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają bowiem za swoje decyzje i ewentualne szkody całym swoim majątkiem. W sytuacji gdy regulacje prawne stale się zmieniają wielu menedżerów jest zmuszona podejmować decyzje bardzo ostrożnie, unikając tych odważnych, chcąc ograniczyć swoje ryzyko.

Odpowiedzią jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu (tzw. D&O), które obejmują szkody majątkowe wyrządzone spółce lub osobom trzecim przez członków zarządu lub prokurentów. Oczywiście nie wszystkie zdarzenia są chronione polisą – obejmuje ona zazwyczaj ochronę finansową przed szkodami powstałymi w związku z wykonywaniem obowiązków, za które ponoszą odpowiedzialność menedżerowie zgodnie z przepisami prawa oraz statutem spółki. Dzięki posiadaniu polisy D&O, ubezpieczyciel pokryje wypłacone przez spółkę zasadne odszkodowanie, dochodzone na drodze sądowej, które wynika z nieprawidłowych działań osób odpowiedzialnych za firmę.

Next article