Skip to main content
Home » Finanse » Inteligentne zarządzanie danymi
finanse

Inteligentne zarządzanie danymi

dane
dane

Jak fintech wpłynął na obszar sektora finansowego?

Dorota Zimnoch

Międzynarodowy ekspert branży fintech i insurtech

Inwestycja w fintech na świecie1, w latach 2010-2016, wyniosła 65 miliardów dolarów i stale rośnie. W ostatnim czasie wzrasta też udział funduszy korporacyjnych w tych inwestycjach. Wskazuje to na zainteresowanie dużych instytucji finansowych rozwiązaniami fintech, chęcią uczestniczenia w ekosystemie i otwartością na współpracę. W najnowszym badaniu „Beyond Fintech” przygotowanym przez Światowe Forum Ekonomicznego (WEF) i Deloitte czytamy, iż Fintech wywarł wpływ na każdy obszar sektora finansowego. I chociaż nie zdominował go i nie przejął roli lidera w branży, zainspirował i przyspieszył tempo wdrażania innowacji. W znaczący sposób rozbudził też potrzeby i wymagania klientów.

PSD2 i nowa rola banku

Współpraca fintechów i banków rośnie na znaczeniu wraz z wchodzącą w życie dyrektywą unijną PSD2. Nakazuje ona bowiem bankom otworzenie (za zgodą klienta) podmiotom trzecim oferującym usługi płatnicze dostępu do kont i danych klienta. W rezultacie klienci otrzymają większy wybór a rynek stanie się bardziej konkurencyjny w obszarach płatności, scoringów kredytowych, programów lojalnościowych czy produktów wspierających zarządzanie finansami osobistymi (ang. PFM). I tak np. porównywarki lub internetowi doradcy finansowi będą mogli zasięgnąć informacji bezpośrednio z konta klienta i przygotować mu ofertę lub sprzedać produkt bez konieczności opuszczania ich strony, budując tym samym relację z klientem, z pominięciem banku.

Chcąc utrzymać tę relację bank może zatem zdecydować się na współpracę z takimi podmiotami lub konkurowanie z nimi. Możemy spodziewać się iż na rynku powstaną platformy czy tzw. marketplace, gdzie bank przejmie rolę podmiotu rozliczeniowego, a usługi dla klientów świadczone są przez różne podmioty. Przykładem takiej koncepcji jest chińska firma WeChat, która umożliwia kupienie biletu lotniczego, zrobienie przelewu czy wzięcia pożyczki, zarezerwowania restauracji czy wypożyczenia samochodu w ramach jednej platformy. Podobne koncepty rozwijane są też w Wielkiej Brytanii w ramach tzw. Otwartego Banku (ang. Open Banking).

Inteligentne zarządzanie danymi

Instytucje finansowe w sposób szczególny polegają na gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych. Im sprawniej i inteligentniej są w stanie nimi zarządzać tym większe korzyści dla biznesu i klientów.

Nie dziwi zatem fakt, iż olbrzymią popularnością cieszą się technologie jak internet rzeczy (IoT), technologie noszone (ang. wearables), rozwiązania telematyczne, które umożliwiają gromadzenie nowych danych na temat zachowań i preferencji klientów. Firmy ubezpieczeniowe na przykład wykorzystują te dane do lepszego oszacowania ryzyka danego klienta, a w rezultacie do zaoferowania lepszej oferty. Przykładem takiego rozwiązania na rodzimym rynku jest aplikacja YU!

Najgorętszym trendem w zakresie danych jest niewątpliwie wykorzystanie sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence, AI), która umożliwia wyjście poza dane historyczne i wykorzystanie algorytmów i zdolności uczenia się maszyn do tego, aby analizować bieżące dane szybciej, a także tworzyć symulacje. Technologia ta doskonale się sprawdza w automatyzacji i standardyzacji procesów, eliminowania rutynowych zajęć, oszczędzając koszt, czas i eliminując błędy ludzkie. Pozostając w sferze ubezpieczeń, firma brytyjska Aegas używa tej technologii w procesie likwidacji szkód. Dzięki możliwości porównania zdjęć danej szkody z tysiącami innych zdjęć w bazie firma może bardzo sprawnie oszacować koszt likwidacji szkody. Może też dostrzec anomalie i potencjalne próby oszustwa lub wyłudzenia.

Rewolucja z technologią blockchain

Blockchain to technologia, która umożliwia rejestrowanie stale i nieodwracalnie wszystkich operacji zawieranych pomiędzy podmiotami w danej sieci, a fakt, iż rejestr jest rozproszony uniezależnia go od jednego centralnego podmiotu. Co to oznacza w praktyce może zobrazować przykład współpracy PKO BP oraz startupem Coinfirm, gdzie blockchain testowany jest do weryfikacji i przechowywania dokumentów, usprawniając tym samym np. procedurę „Poznaj swojego klienta” (ang. Know your customer) czy przeciwdziałając nadużyciom i praniu pieniędzy.

Wyżej wymienione to tylko niektóre z wielu trendów i technologii, które znajdują się w kręgu instytucji finansowych. Jednak równolegle do szans pojawiają się też liczne zagrożenia (np. stabilność rynku pracy, bezpieczeństwo danych i transakcji klientów, itp.). Dlatego sukces ich zastosowania nieoderwalnie łączy się z otwartym podejściem do innowacji i współpracą całego ekosystemu i wsparciem regulatora.


1 Źródło CB Insight oraz KPMG Pulse of Fintech
Next article