Home » Mikrofirma » Ubezpieczenia zdrowotne i życiowe
mikrofirma

Ubezpieczenia zdrowotne i życiowe

ubezpieczenie
ubezpieczenie

Pracownicy są coraz bardziej świadomi ich znaczenia.

Dorota M. Fal

Doradca zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń

Piotr Wrzesiński

Menedżer ds. ubezpieczeń na życie i bancassurance w Polskiej Izbie Ubezpieczeń

Utrata zdrowia to jedna z największych obaw Polaków, która dodatkowo nasiliła się w trakcie pandemii. Jednocześnie system publicznej ochrony zdrowia nie jest w stanie szybko i skutecznie diagnozować i leczyć Polaków, co zwiększa tzw. dług zdrowotny. Z tego powodu dostęp do prywatnej opieki medycznej oraz ubezpieczenia grupowe na życie są najczęściej oferowanymi i oczekiwanymi benefitami pozapłacowymi.

Polacy coraz chętniej korzystają z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Pandemia postawiła zdrowie na czele priorytetów. W obliczu ciężkich chorób, zarówno tych o ostrym przebiegu, jak i przewlekłym charakterze. Polacy mają utrudniony dostęp do publicznej opieki zdrowotnej. Dotyczy to zarówno poziomu podstawowego, jak i opieki specjalistycznej. Również profilaktyka i diagnostyka, oferowane w ramach publicznej opieki zdrowotnej, są w większości przypadków dostępne w odległej perspektywie czasowej.

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne uzupełniają lukę w opiece zdrowotnej oraz są stabilnym rozwiązaniem zarówno dla ubezpieczycieli, jak i pracodawców. Z raportu „Mapa ryzyka Polaków” wynika, że 80 proc. społeczeństwa jest gotowa do ponoszenia dodatkowych opłat za opiekę medyczną. Rząd powinien więc rozważyć wprowadzenie systemu zachęt w formie ulg podatkowych, co w konsekwencji odciąży publiczny system zdrowotny, a przede wszystkim wpłynie na zmniejszenie długu zdrowotnego społeczeństwa.

Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń za III kw. 2021 r. wynika, że prywatne ubezpieczenia zdrowotne ma już blisko 3,7 milionów Polaków. To wzrost rok do roku o 17 proc. Największym zainteresowaniem pracowników cieszą się podstawowe pakiety ambulatoryjne, umożliwiające szybki dostęp do lekarza internisty, pediatry, kilku innych specjalistów oraz do podstawowej diagnostyki. Jednak zainteresowanie szerszym dostępem do lekarzy specjalistów również się zwiększa. Pracodawcy zauważyli, że ważnym elementem ubezpieczeń zdrowotnych jest także profilaktyka i rozszerzona diagnostyka. W przyszłości w pakietach popularne staną się również usługi szpitalne.

Według raportu ManpowerGroup i HRlink.pl „Ocena nowej rzeczywistości rynku pracy” najbardziej oczekiwanym przez pracowników benefitem jest właśnie prywatna opieka medyczna, na co wskazało 65 proc. ankietowanych. Głównym kryterium przemawiającym za wyborem polis medycznych jest ich atrakcyjna cena, a także łatwiejsze umówienie wizyty z lekarzem pierwszego kontaktu, specjalistą oraz szybka diagnostyka. Co istotne, w trakcie pandemii 33 proc. firm powiększyło oferowane pakiety medyczne o wsparcie psychologiczne dla pracowników.

Przystępne pracownicze ubezpieczenia grupowe

Z raportu „Mapa ryzyka Polaków” wynika, że najbardziej boimy się śmierci najbliższej osoby (85 proc.) i utraty sprawności, która wiąże się z niezdolnością do pracy (80 proc). Obawy o konsekwencje tych zdarzeń mogą zostać zmniejszone za sprawą pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, oferowanych przez pracodawców. W odróżnieniu od ubezpieczeń indywidualnych, pracownicze polisy grupowe mają bardziej przystępne ceny i nie wymagają przeprowadzania oceny ryzyka każdej osoby, która chce zostać objęta ochroną ubezpieczeniową.

Polisy grupowe to z punktu widzenia zatrudnionego najprostszy i najtańszy sposób na ubezpieczenie siebie oraz najbliższych. Decydując się na taką polisę, ochroną możemy najczęściej objąć także małżonków czy pełnoletnie dzieci. Nawet jeśli pracownicy sami finansują swoje ubezpieczenie grupowe, zyskują benefit w postaci lepszych warunków ubezpieczenia w niższej cenie, w porównaniu z umową zawartą indywidualnie.

Bardzo często koszt pracowniczego ubezpieczenia na życie oferowanego w formie grupowej pokrywa sam pracodawca. Pracownicy mogą mieć również do wyboru kilka wariantów ochrony ubezpieczeniowej – wtedy, decydując się na wyższą ochronę, pokrywają jedynie różnicę między pakietami. Należy także podkreślić, że w większości przypadków przy zmianie pracy mamy możliwość indywidualnej kontynuacji polisy grupowej, w tej samej lub zbliżonej cenie. Z tego powodu grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie są atrakcyjnym benefitem pracowniczym. Szczególnie dla osób w średnim wieku, dla których rozwiązania indywidualne mogą być kilkukrotnie droższe, jak i dla młodszych, dla których jest to często pierwszy kontakt z ubezpieczeniem na życie.

Next article