Home » Mikrofirma » Unum – ubezpieczenie szyte na miarę pracownika
mikrofirma

Unum – ubezpieczenie szyte na miarę pracownika

unum
unum

Troska o dobrostan pracowników to już w dojrzałych organizacjach oczywistość. Dlaczego warto proponować ubezpieczenia grupowe w swojej firmie?


Grupowa ochrona indywidualnych potrzeb

Zindywidualizowane ubezpieczenie jest dopasowane do danego pracownika. Oznacza to, że nie każdy w danej firmie musi mieć taką samą ochronę. Podstawowy pakiet ubezpieczenia na życie można rozszerzyć o dodatkowe warianty dostosowane do potrzeb danej osoby, ale też specyfiki organizacji. Wartościami nadrzędnymi są życie i zdrowie, nic dziwnego, że plasują się one na pierwszym miejscu wśród trosk rodaków. Ubezpieczenia grupowe odpowiadają na nie, zapewniając pracownikom ochronę na wypadek śmierci, poważnego zachorowania, trwałej niezdolności do pracy czy inwalidztwa. Ponadto Unum oferuje swoim klientom pakiety onkologiczny i kardiologiczny, które zapewniają zarówno wsparcie finansowe, jak i szereg usług i badań medycznych pomocnych w czasie leczenia (druga opinia medyczna, sanatorium, konsultacje lekarskie, pomoc psychologa, itp.).

Przewlekła choroba to obciążenie psychiczne i finansowe dla całej rodziny, dlatego pakiet wspiera kompleksowo na czas choroby i rekonwalescencji. Pracownik może wzbogacić swoje ubezpieczenie również z myślą o najmłodszych – U Chroni Dziecko to wsparcie finansowe i specjalistyczna pomoc medyczna w postaci badań, dodatkowych konsultacji medycznych w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby dziecka, niezależnie od miejsca zdarzenia. W organizacjach ceniących różnorodność indywidualizacja oferty ubezpieczeniowej jest wyrazem szacunku dla różnych potrzeb różnych grup wiekowych, płciowych, a nawet zróżnicowanych pod względem stylu życia. W Unum we wszystkich umowach jest pełna odpowiedzialność za skutki uprawiania sportów, w tym ekstremalnych. Ochronę dotyczącą zdarzeń wskutek NW można wzmocnić Pakietem dla Aktywnych.

Obustronna korzyść

Zaadresowanie indywidualnych trosk pracowników daje im poczucie, że są oni w oczach pracodawcy ważni. Dla pracodawcy z kolei to istotny wyróżnik rynkowy jego oferty pracy. Stworzenie pracownikom możliwości ubezpieczenia jest kluczowe w tworzeniu zdrowej, bezpiecznej atmosfery w firmie. Co ważne, zindywidualizowane ubezpieczenie grupowe dla pracowników nie musi wygasać wraz z zakończeniem współpracy, a to dodatkowy atut dla ubezpieczonych.

Next article