Home » Nowoczesna firma » Mimo zmian podatkowych, wynajem wciąż cieszy się popularnością
nowoczesna firma

Mimo zmian podatkowych, wynajem wciąż cieszy się popularnością

Michał Jankowski
Michał Jankowski

Michał Jankowski

Dyrektor Biura PZWLP

Po ubiegłorocznym rekordzie sprzedaży nowych samochodów w Polsce, rok 2019 zaczął się od wyhamowania imponujących do tej pory wzrostów. Pomimo wprowadzonej od początku roku znaczącej zmiany przepisów podatkowych w zakresie leasingu i wynajmu pojazdów, branża wynajmu długoterminowego aut rozpoczęła 2019 rok w bardzo dobrej kondycji, utrzymując dotychczasowe wysokie tempo wzrostu. Zgodnie z opublikowanymi przez PZWLP danymi, tempo wzrostu rynku wynajmu długoterminowego wyniosło po I kwartale 2019 roku 14 proc. r/r, co oznacza, że było zbliżone do wartości odnotowywanych w analogicznym okresie w ostatnich dwóch latach, które należały do najlepszych pod tym względem w historii branży.

Po ubiegłorocznym rekordzie sprzedaży nowych samochodów w Polsce, kiedy z salonów wyjechało ponad 530 tys. aut osobowych, a rynek odnotował blisko 9,5 proc. wzrost sprzedaży, wygenerowany całkowicie przez zwiększone zakupy pojazdów dokonywane przez firmy, rok 2019 zaczął się od wyhamowania imponujących do tej pory wzrostów. Zarówno jeśli chodzi o sprzedaż nowych aut ogółem (do osób prywatnych i klientów instytucjonalnych), jak i firm, mamy do czynienia ze stagnacją. Warto jednak zaznaczyć, że pomimo, iż wolumen sprzedaży się nie zwiększa, to jest on na wysokim poziomie. Zgodnie z danymi IBRM Samar, z salonów wyjechało w pierwszych trzech miesiącach roku łącznie prawie 140 tys. nowych aut osobowych, z czego blisko 2/3 (91,5 tys.) nabyły firmy. Stagnacja widoczna w pierwszym kwartale nie dotknęła jednak wynajmu długoterminowego samochodów. Zgodnie z danymi PZWLP, branża nabyła w tym czasie o 3,7 proc. nowych aut osobowych więcej niż przed rokiem, łącznie 19,4 tys. W przypadku pozostałych form finansowania liczonych łącznie, odnotowany został pod tym względem wynik nieznacznie ujemny, na poziomie -0,8 proc. r/r.

W wynajmie długoterminowym znalazło się więcej niż co piąte nowe auto osobowe nabywane przez firmy i przedsiębiorców w pierwszym kwartale roku. Łączny udział tej formy finansowania samochodów służbowych w całkowitej sprzedaży aut do firm wyniósł 21,2 proc. i zwiększył się o 0,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Odnotowany w przypadku wynajmu długoterminowego wzrost liczby nowych kupowanych samochodów po raz kolejny udowadnia, że rozwija się on szybciej od konkurencyjnych form finansowania oraz jest wybierany przez klientów ze względu na wygodę i zapewnienie kontroli nad kosztami, a nie ze względu na korzyści podatkowe. Polski rynek wynajmu długoterminowego znajduje się bowiem wciąż w fazie nasycania i szybkiego wzrostu, a usługa ta jest coraz częściej wybierana przez duży w naszym kraju sektor MŚP, który często zastępuje wynajmem dotychczas wykorzystywany klasyczny leasing finansowy samochodów.

Biorąc pod uwagę najważniejszy w przypadku wynajmu długoterminowego wskaźnik, a więc łączną liczbę aut w usłudze Full Serwis Leasing, tempo wzrostu branży w I kwartale 2019 roku zachowało swój dotychczasowy wysoki poziom i na koniec marca wyniosło 14 proc. r/r. W porównaniu do poprzednich lat, wynik ten plasuje dynamikę rozwoju branży na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu w roku 2018, kiedy było to 15,1 proc. r/r i roku 2017 (wzrost w I kw. 13,2 proc.) oraz ponad pięć procent wyższym niż 3 lata temu (8,9 proc.). Wiele wskazuje na to, że bieżący rok będzie kolejnym, w którym rynek wynajmu długoterminowego w Polce będzie rósł w bardzo szybkim, dwucyfrowym tempie.

Next article