Skip to main content
Home » Nowoczesna firma » Przyszłość leasingu
nowoczesna firma

Przyszłość leasingu

przedsiębiorstwa
przedsiębiorstwa

Andrzej Sugajski

Dyrektor Generalny, Związek Polskiego Leasingu

Ostatnie 30 lat to okres intensywnego rozwoju polskiej gospodarki, budowy jej instytucji, w tym tworzenia regulacji, czas integracji z Unią Europejską, ponad dwukrotny wzrost liczby przedsiębiorstw i pojawienie się leasingu jako źródła finansowania ich inwestycji. Bez leasingu przedsiębiorstwa nie miałyby szans na niezbędne im maszyny i urządzenia czy środki transportu, a gospodarka na modernizację.

Na początku lat 90. leasing był instrumentem, o którym polscy przedsiębiorcy wiedzieli niewiele – nie budził wielkiego zaufania i był traktowany raczej jako ciekawostka i finansowa innowacja. Dzięki zmianom realiów gospodarczych, a przede wszystkim w efekcie systematycznych i efektywnych działań edukacyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa leasingowe i Związek Polskiego Leasingu (początkowo jeszcze jako Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych), sposób korzystania z leasingu przeszedł istotną ewolucję. Dziś polska branża leasingowa finansuje 29,3 proc. aktywów przedsiębiorstw w polskiej gospodarce, zajmuje wysoką pozycję na rynku europejskim, sprzyja polskiej innowacyjności i jest kluczowym źródłem finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wartość inwestycji sfinansowanych przez polską branżę leasingową rosła średniorocznie o 19 proc. pomiędzy 1995 i 2018 rokiem. Wskaźnik wartości umów leasingowych podpisanych w 2018 roku w relacji do polskiego PKB należy obecnie do najwyższych w Europie. Mogłoby się wydawać, że polski rynek leasingu jest już dziś dojrzały i stabilny. Obserwatorzy i eksperci związani z branżą zwracają jednak uwagę na konieczność ciągłej gotowości do zmian i ciągłego dostosowywania oferty leasingowej do zmieniających się potrzeb polskiej gospodarki, w tym przedsiębiorstw. Postęp technologiczny zmienia modele biznesowe i oczekiwania konsumentów – ma to istotny wpływ na atrakcyjność usług leasingowych i sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa leasingowe. Zmianom ulega również otoczenie regulacyjne i praktyka w zakresie opodatkowania. Ostatnie miesiące 2018 roku upłynęły na dyskusjach dotyczących nowych warunków leasingowania samochodów osobowych, pojawiają się także wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie leasingu na polskim rynku.


Ożywienie europejskiego rynku leasingu. Dowiedz się więcej.

Next article