Home » Regiony dla biznesu » Jesteś najlepszy? Sięgaj po Horyzont 2020
regiony dla biznesu

Jesteś najlepszy? Sięgaj po Horyzont 2020

horyzont 2020
horyzont 2020

Horyzont 2020 to obecnie największy program ramowy Unii Europejskiej o budżecie 80 mld euro wspierający najlepsze badania i innowacje w Europie. Po jego środki mogą sięgać naukowcy, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), duże firmy, miasta a także szereg innych podmiotów.

Katarzyna Walczyk-Matuszyk

Zastępca Dyrektora
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Horyzont 2020 finansuje każdy etap powstawania innowacji – od pomysłu do rynku a zatem badania podstawowe, stosowane, demonstrację i komercjalizację rozwiązania. I przede wszystkim te realizowane w konsorcjach międzynarodowych, także zakładających współpracę nauki z biznesem. Oferta obejmuje również projekty dedykowane pojedynczym MŚP.

Program ma bardzo korzystne warunki finansowe, pokrywając od 70 proc. (w przypadku projektów innowacyjnych) do 100 proc. (w przypadku projektów badawczych) kosztów kwalifikowanych. Środki te nie stanowią pomocy publicznej i pomocy de minimis. Teoretycznie więc, firmy mogą pozyskiwać dowolną liczbę grantów. Limituje to jednak wysoka konkurencja między aplikującymi. Polskie uczelnie i firmy muszą pamiętać, że startują w tym wyścigu wraz z innymi podmiotami z krajów UE i krajów stowarzyszonych. A wygrywają najlepsi.

Horyzont 2020 wspiera projekty realizowane w bardzo wielu dziedzinach, m.in. nanomateriały, energia, zdrowie czy technologie kosmiczne. Polską specjalnością są te ostatnie a także technologie informacyjne i komunikacyjne.

Cieszy coraz większa aktywność polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród nich mamy już np.: 42 beneficjentów tzw. Instrumentu MŚP. Liderem jest Synektik S.A., który pozyskał 4 mln euro na realizację swoich innowacyjnych rozwiązań dla diagnostyki obrazowej i medycyny nuklearnej.

Program posiada również bogatą ofertę dla dużych firm. Liderem wśród beneficjentów jest KGHM. Swoją pozycję budują także Tauron i Mostostal. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie duże firmy wykorzystują swój potencjał i możliwości do zdobywania tego prestiżowego wsparcia.

Ciekawą inicjatywą finansowaną m.in.: z budżetu Horyzontu 2020 są Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (KICs), których misją jest wsparcie rozwoju innowacyjnej gospodarki w Europie. W Polsce działają: Climate-KIC, EIT RawMateials, EIT Health i EIT InnoEnergy. Łącząc edukację wyższą, badania oraz biznes oferują unikatową metodykę rozwoju innowacji na bardzo wczesnych etapach oraz wsparcie finansowe w skutecznym wprowadzaniu ich na rynek. Przykładem projektów, które wspiera Climate-KIC jest firma XT PL, twórca przełomowej technologii drukowania nanomateriałów.

Horyzont 2020 czy Wspólnoty Wiedzy i Innowacji to elementy budowy ekosystemu innowacji w Polsce. Tworząc synergię między tymi inicjatywami europejskimi oraz funduszami strukturalnymi możemy wzmacniać potencjał polskich uczelni, firm czy miast, co pozwoli nam skutecznie uczestniczyć w wyścigu o te fundusze oraz budować pozycję naszej nauki i gospodarki w Europie i na świecie. Te działania wpisują się w ogłoszoną przez Ministerstwo Rozwoju Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. O tym, jak skutecznie wspierać innowacje i jak tworzyć synergię funduszy rozmawialiśmy podczas konferencji „Budowanie krajowego ekosystemu innowacji w oparciu o model Wspólnot Wiedzy i Innowacji KIC/EIT – synergia funduszy strukturalnych”, która odbyła się w dniu 27 września 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Horyzontu 2020 oraz do współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym i Siecią KPK. Więcej informacji dostępnych jest na stronie: www.kpk.gov.pl.

Next article