Home » Samochód w firmie » Jak budować ekologiczną flotę w firmie?
samochód w firmie

Jak budować ekologiczną flotę w firmie?

ekologiczna
ekologiczna

Redukcja floty samochodowej, a także przejście na pojazdy zeroemisyjne to najczęściej wybierane ekologiczne inicjatywy w przedsiębiorstwach.

Jacek Mizak

Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatyczno-energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego transportu oraz elektromobilności

Jakie działania przedsiębiorcy mogą podjąć, by ich organizacje były bardziej ekologiczne?

W ostatnich latach obserwujemy coraz większy trend dbania o to, aby negatywny wpływ przedsiębiorstw na środowisko był jak najmniejszy. W tej chwili zdobywającą popularność i powszechnie stosowaną inicjatywą jest realizacja celu w zakresie zrównoważonego rozwoju, w ramach której firmy szacują tzw. ślad węglowy, czyli oceniają, jaką działalność firmy we wszystkich jej aspektach powoduje emisję gazów cieplarnianych. I tutaj, w zależności od charakteru przedsiębiorstwa, sposobów na dekarbonizację jest wiele. Aby zdecydować się na konkretne, należy wykonać audyt z wykazem emisji, a następnie zaplanować działania. Aby firma stała się bardziej ekologiczna, przedsiębiorstwa mogą podjąć działania takie jak: zmiana paliwa wykorzystywanego do celów grzewczych na mniej emisyjne, ograniczenie lub zmiana źródła energii elektrycznej np. na instalacje fotowoltaiczne czy zmiana floty samochodowej na pojazdy niskoemisyjne lub zeroemisyjne (elektryczne).

Jaki procent aut w polskich miastach to auta służbowe?

Trudno zdobyć takie dane, gdyż nie mamy oficjalnych statystyk. Auta firmowe obecnie najczęściej nabywane są w formie leasingu czy wynajmu długoterminowego. To oznacza, że miejsce rejestracji takiego pojazdu niekoniecznie pokrywa się z miejscem jego użytkowania. Możemy posiłkować się jednak danymi z rynku sprzedaży nowych pojazdów, które mówią nam, jaki procent nowych samochodów trafia do przedsiębiorstw i instytucji, a jaki na użytek prywatny. I tutaj należy podkreślić, że utrzymujący się od lat trend wskazuje, że odsetek ten wynosi 75 proc., co sprawia, że Polska wyróżnia się na tle innych krajów UE, gdzie zwykle odsetek pojazdów nabywanych przez klientów instytucjonalnych nie przekracza 60 proc.

Na czym polega nowoczesne i bardziej ekologiczne podejście do floty w firmie?

Najprostszym, sprzyjającym środowisku rozwiązaniem jest po prostu zmniejszenie liczby samochodów służbowych. Nie jest to jednak łatwy proces. Od pewnego czasu samochód służbowy wyznacza pewien status w organizacji firmy, jest oczywistą częścią benefitów pozapłacowych i jeszcze niedawno nikt nie analizował, czy jest faktycznie potrzebny i jak wpływa na ślad węglowy firmy. Właśnie dlatego większość samochodów w Polsce zarejestrowana jest na użytek służbowo-prywatny. Jeśli jednak przedsiębiorstwo decyduje się na posiadanie własnej floty samochodowej, warto by wybierało zakup samochodów niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych.

I tutaj należy podkreślić, że powoli staje się to preferowaną inicjatywą w wielu państwach, gdyż związane jest np. z przywilejami podatkowymi. System podatkowy w Holandii czy w Wielkiej Brytanii, inaczej niż w Polsce, widzi emisyjność pojazdu, dlatego ze względu na finansową korzyść, zarówno dla przedsiębiorców, jak i użytkowników tych pojazdów w firmie, zakup zeroemisyjnych pojazdów jest już bardziej opłacalny niż spalinowych. Przy przejściu na napęd elektryczny we flocie istotne jest również to, by przedsiębiorcy decydowali się na dostarczenie energii do ich ładowania ze źródeł odnawialnych – przynajmniej w firmowych punktach ładowania.

Jak przedstawiają się zalety korzystania przez organizacje z dostępnych rozwiązań, np. usług firm przewozowych, w porównaniu do posiadania własnej floty?

Należy podkreślić, że posiadanie własnej floty samochodowej jest kosztowne i czasochłonne. Firma ponosi koszty związane m.in. z serwisowaniem pojazdów i ubezpieczeniem. Poza tym trzeba również pamiętać, że firmy przewozowe mają narzędzia, które umożliwiają optymalizację przejazdu – tak, by było nie tylko najtaniej, ale i najszybciej. Mają również wiedzę, jak reagować w sytuacjach kryzysowych, by transport mimo wszystko odbywał się bez straty czasu i ponoszenia dodatkowych kosztów. Korzystanie z takich rozwiązań to także duża korzyść wizerunkowa dla firmy, której zależy na minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Next article