Home » Samochód w firmie » Leasing pojazdów na wznoszącej
samochód w firmie

Leasing pojazdów na wznoszącej

W pierwszym kwartale 2018 r. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł przy 20,9 proc. wzroście rynku (r/r). Sektor leasingowy wysokie dynamiki odnotował we wszystkich grupach finansowanych aktywów, jednak najwyższy wzrost osiągnął w zakresie finansowania pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t.

Andrzej Sugajski

Dyrektor generalny, Związek Polskiego Leasingu

Zgodnie z najnowszymi danymi Związku Polskiego Leasingu, od początku stycznia do końca marca br. branża leasingowa sfinansowała inwestycje o łącznej wartości 18,6 mld zł, przy dynamice całego rynku na poziomie 20,9 proc. (r/r). Przedsiębiorcy chętnie korzystali z leasingu i pożyczki inwestycyjnej, oferowanej przez firmy leasingowe, przy finansowaniu szerokiego spektrum aktywów: od pojazdów osobowych i dostawczych (OSD) do 3,5 tony (w strukturze rynku transakcje te stanowią 46,5 proc.) i środków transportu ciężkiego (27,1 proc. udział), poprzez maszyny i inne urządzenia w tym IT (24,7 proc. udział), aż po nieruchomości (1,1 proc. udział).

W ciągu pierwszych trzech miesięcy roku transakcje dotyczące pojazdów lekkich wzrosły o 23,1 proc., a wartość wszystkich nowych kontraktów podpisanych w ramach tego segmentu rynku wyniosła 8,6 mld zł. Co istotne, udział pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony, w całym rynku leasingu wzrósł w ostatnim czasie z poziomu 43,9 proc. (na koniec III kw. 2017 r.) do 46,5 proc. na koniec marca br.

Oznacza to, że finansowanie pojazdów leasingiem (zarówno finansowym, jak i operacyjnym) zyskuje coraz większą grupę klientów. Równie dobrych wyników możemy się spodziewać w kolejnych miesiącach roku. Wyniki badania koniunktury realizowane przez ZPL pokazują, że według ekspertów firm leasingowych w II kwartale 2018 r. poprawi się aktywność rynkowa, w zakresie liczby i wartości wpływających wniosków (78 proc. – łączne wskazania wzrost i istotny wzrost). Badane przez ZPL firmy, w II kw. 2018 r., oczekują wyższego poziomu finansowania we wszystkich segmentach rynku, w szczególności w rynku pojazdów lekkich oraz segmencie maszyn i innych urządzeń w tym IT.

struktura finansowania przedmiotow

Cyfrowa przyszłość branży leasingowej

Coraz częściej firmy z sektora MŚP oczekują od firm leasingowych szybkiego procesu decyzyjnego, minimum formalności, który przejawia się m.in. w elektronicznych kanałach dostępu do produktu. Digitalizacja procesu leasingowego jest jednym z priorytetów branży, a u źródeł tego pomysłu leży wiara w to, że mimo iż technologia jest elementem przewagi konkurencyjnej dla każdej z firm leasingowych, to branża będzie rozwijać się szybciej, jeśli znajdzie wspólne inicjatywy.

Najnowszym przykładem inicjatywy tego typu jest konferencja „E-Leasing Day”, czyli wydarzenie mające na celu umożliwienie wymiany doświadczeń i stymulujące poszukiwanie inspiracji dla rozwoju sektora leasingowego. Ta nowa inicjatywa Związku Polskiego Leasingu pod koniec kwietnia zgromadziła w Warszawie ponad 100 osób. Wśród uczestników konferencji znaleźli się przedstawiciele firm leasingowych i firmy wynajmu, eksperci rynku oraz partnerzy, dostarczający innowacyjne rozwiązania. Tematem przewodnim spotkania była przyszłość branży leasingowej w kontekście cyfrującego się otoczenia gospodarczego. Inne poruszane zagadnienia to m.in. cyfryzacja dokumentów, digital onboarding klienta biznesowego, mobilne kanały dostępu, elektroniczny podpis czy nowatorskie rozwiązania w zakresie obsługi klienta w kanale elektronicznym. Te i inne rozwiązania są przedmiotem prac ekspertów firm leasingowych.

E-Leasing Day
Foto ZPL/E-Leasing Day 2018
Next article