Skip to main content
Home » Samochód w firmie » Polska może być światowym liderem w produkcji baterii
transformacja energetyczna

Polska może być światowym liderem w produkcji baterii

światowym
światowym

Dr inż. Maciej Gis

Instytut Transportu Samochodowego, zajmował się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska w sektorze transportu, obecnie piastuje stanowisko kierownika biura komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych oraz jest kierownikiem kampanii elektromobilni.pl.

Polska należy do światowej czołówki w przypadku rozwoju elektromobilności. Przykładem jest druga na świecie w produkcji baterii. Utrzymanie tej pozycji wymaga jednak systemowego wsparcia zielonej transformacji, rozwoju infrastruktury ładowania, wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw transportowych w europejskim łańcuchu wartości, rozwoju OZE, wzrostu inwestycji w badania i rozwój, kształcenia wykwalifikowanych kadr oraz wsparcia krajowego rynku zeroemisyjnego transportu.

Globalne zmiany polegające na odchodzeniu od napędów konwencjonalnych na rzecz elektrycznych, mogą sprawić, że polski sektor motoryzacyjny utrzyma silną pozycję w krajowej gospodarce, a Polska wyrośnie w branży automotive na nową potęgę gospodarczą Europy. Istnieje jednak prawdopodobieństwo odwrotnego scenariusza, kiedy zostanie wykluczona z europejskiego łańcucha dostaw. Przyczyniłoby się to do redukcji zatrudnienia w sektorze motoryzacyjnym oraz spadku PKB.

Obecnie przemysł motoryzacyjny to filar polskiej gospodarki. Odpowiada za 8 proc. PKB i 13,5 proc. rocznego eksportu, a łączne zatrudnienie w sektorze wynosi 490 tys. osób (7,6 proc. wszystkich pracujących w przemyśle). W najbliższych latach branżę czekają jednak rewolucyjne zmiany, które zdecydują o jej przyszłości. „Polska, Europa i świat stoją u progu największej w historii rewolucji w sektorze transportu – powiedział mówi Maciej Mazur, Prezydent The European Association for Electromobility (AVERE) oraz dyrektor zarządzający PSPA.  Dodał, że „w Unii Europejskiej już za 12 lat nie będzie można już rejestrować nowych samochodów z silnikami spalinowymi, a już w 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy AFIR, nakładające na państwa członkowskie bardzo ambitne cele w zakresie infrastruktury ładowania”.

Realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu tylko w zakresie transportu pochłonie 12 bilionów bln euro do 2050 r. Stanowi to 43 proc. wszystkich, prognozowanych wydatków na te cele. „Suma globalnych inwestycji w obszarze zeroemisyjnego transportu szacowana jest na kwotę 53 bln USD do 2050 r. Do wygrania jest więc bardzo dużo. To, ile z tych środków trafi do Polski, zależy przede wszystkim od nowo wybranego rządu oraz parlamentu. Apelujemy o to, aby zacząć w końcu postrzegać elektromobilności w kategoriach szans a nie wyzwań” – podkreślił Maciej Mazur.

Polska branża e-mobility ma świadomość korzyści gospodarczych, które może osiągnąć Polska dzięki transformacji przemysłu w kierunku zeroemisyjnym. Dlatego przedstawiciele branży podpisali „Siódemkę dla elektromobilności”. Sygnatariusze apelu wskazali, że obowiązkiem rządzących jest pilna budowa wartości i przewag Polski w gospodarce zeroemisyjnej, w tym wsparcie przemysłu w tak newralgicznych branżach, jak motoryzacja, transport i energetyka. Już dzisiaj jesteśmy liderem w sektorze baterii litowo-jonowych, który odpowiada za 2 proc. rocznej wartości polskiego eksportu. Silnych stron nasz przemysł posiada więcej, m.in. w obszarze produkcji pojazdów, w tym zwłaszcza autobusów elektrycznych, stacji ładowania i podzespołów. Jednak bez odpowiedniego wsparcia i subsydiowania zielonego przemysłu, Polska będzie systematycznie tracić swoją pozycję, nie mówiąc o budowaniu przewag.

Temat transformacji polskiego sektora motoryzacyjnego należy wyprowadzić poza zakres bieżącego dyskursu politycznego, budować wokół niej konsensus i wspierać systemowo. W ramach „Siódemki dla elektromobilności” apelujemy o podjęcie strategicznych działań w siedmiu, kluczowych dla transformacji obszarach. Konieczne jest przekształcenie Polski w wiodący hub produkcyjny dla sektora elektromobilności, przyspieszenie rozbudowy ogólnodostępnej i prywatnej infrastruktury ładowania, wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw transportowych w europejskim łańcuchu wartości, a także rozwój OZE i przyspieszenie transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku zeroemisyjnym – wskazał Maciej Mazur.

Wśród postulatów znalazły się również te dotyczące bardziej efektywnego kształcenia wykwalifikowanych kadr, niezbędnych dla lokowania kolejnych inwestycji sektora e-mobilty, zwiększenia efektywności alokacji środków B+R, a także lepszej koordynacji badań i projektów w tym obszarze pomiędzy biznesem i instytucjami publicznymi. Konieczne jest także ukierunkowywanie ich na możliwość rozwiązań smart i wdrożeń przemysłowych, a także zapewnienie i systemowego, regulacyjnego i finansowego wsparcia wewnętrznego rynku elektromobilności.

Next article