Skip to main content
Home » Transformacja energetyczna » Potrzebujemy pilnych działań na rzecz elektromobilności
transformacja energetyczna

Potrzebujemy pilnych działań na rzecz elektromobilności

Polska
Polska

Dr inż. Maciej Gis

Kierownik biura komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Kierownik kampanii elektromobilni.pl. swoją ścieżkę zawodową rozpoczął od pracy naukowej rozwijając zainteresowania w zagadnieniach ochrony środowiska w Instytucie Transportu Samochodowego, gdzie zajmował się badaniami pojazdów pod kątem ich ekologiczności

Polska należy do światowej czołówki w przypadku rozwoju elektromobilności. Przykładem jest piąta pozycja na świecie w produkcji baterii. Utrzymanie się w czołówce wymaga jednak systemowego wsparcia zielonej transformacji, rozwoju infrastruktury ładowania, wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw transportowych w europejskim łańcuchu wartości, rozwoju OZE, wzrostu inwestycji w badania i rozwój, kształcenia wykwalifikowanych kadr oraz wsparcia krajowego rynku zeroemisyjnego transportu.

Globalne zmiany odchodzenia od napędów konwencjonalnych na rzecz elektrycznych, mogą sprawić, że sektor motoryzacyjny utrzyma silną pozycję w krajowej gospodarce, a Polska wyrośnie w branży automotive na nową potęgę gospodarczą Europy. Istnieje jednak prawdopodobieństwo odwrotnego scenariusza, kiedy to Polska zostanie wykluczona z europejskiego łańcucha dostaw.

Obecnie przemysł motoryzacyjny to filar polskiej gospodarki. Odpowiada za 8 proc. PKB i 13,5 proc. rocznego eksportu, a łączne zatrudnienie w sektorze wynosi 490 tys. osób. W najbliższych latach branżę czekają jednak rewolucyjne zmiany, które zdecydują o jej przyszłości. „Polska, Europa i świat stoją u progu największej w historii rewolucji w sektorze transportu”powiedział Maciej Mazur, prezydent AVERE oraz dyrektor zarządzający PSPA. Dodał, że „w Unii Europejskiej już za 12 lat nie będzie można już rejestrować nowych samochodów z silnikami spalinowymi, a już w 2024 r. zaczną obowiązywać przepisy AFIR, nakładające na państwa członkowskie bardzo ambitne cele w zakresie infrastruktury ładowania”.

Realizacja celów Europejskiego Zielonego Ładu tylko w zakresie transportu pochłonie 12 bilionów bln euro do 2050 r. Stanowi to 43 proc. wszystkich, prognozowanych wydatków na te cele. „Suma globalnych inwestycji w obszarze zeroemisyjnego transportu szacowana jest na kwotę 53 bln USD do 2050 r. Do wygrania jest więc bardzo dużo. To, ile z tych środków trafi do Polski, zależy przede wszystkim od nowo wybranego rządu oraz parlamentu. Apelujemy o to, aby zacząć w końcu postrzegać elektromobilności w kategoriach szans a nie wyzwań” – podkreślił Maciej Mazur.

Polska branża e-mobility ma świadomość korzyści gospodarczych, które może osiągnąć Polska dzięki transformacji przemysłu w kierunku zeroemisyjnym. Dlatego przedstawiciele branży podpisali „Siódemkę dla elektromobilności”. Sygnatariusze apelu wskazali, że obowiązkiem rządzących jest pilna budowa wartości i przewag Polski w gospodarce zeroemisyjnej, w tym wsparcie przemysłu w tak newralgicznych branżach, jak motoryzacja, transport i energetyka. Bez odpowiedniego wsparcia i subsydiowania zielonego przemysłu, Polska będzie systematycznie tracić swoją pozycję, nie mówiąc o budowaniu przewag.

Konieczne jest przekształcenie Polski w wiodący hub produkcyjny dla sektora elektromobilności, przyspieszenie rozbudowy ogólnodostępnej i prywatnej infrastruktury ładowania, wzmocnienie pozycji polskich przedsiębiorstw transportowych w europejskim łańcuchu wartości, a także rozwój OZE i przyspieszenie transformacji polskiego sektora energetycznego w kierunku zeroemisyjnym – wskazał Maciej Mazur.

W „Siódemce” znalazły się również postulaty bardziej efektywnego kształcenia wykwalifikowanych kadr, niezbędnych dla lokowania kolejnych inwestycji sektora e-mobility, zwiększenia efektywności alokacji środków B+R, a także lepszej koordynacji badań i projektów w tym obszarze pomiędzy biznesem i instytucjami publicznymi.

Next article