Skip to main content
Home » Samochód w firmie » Rosnąca dostępność tank kontenerów
Samochód w firmie

Rosnąca dostępność tank kontenerów

Rafał Ungeheuer

Partner, dyr. ds. sprzedaży i logistyki Baltic Sea Cargo Sp. z o.o.
www.bsc-tank.pl
[email protected]
+48 660 509 601

Według ostatniego raportu ITCO (International Tank Container Organisation, international-tank-container.org), globalna flota tank kontenerów liczona na dzień 1 stycznia 2024 r. osiągnęła poziom 848,400 sztuk. Dla porównania w roku 2020 było to 652,350 sztuk, w 2010 r. tylko 236,000 a w 2000 r. jedyne 136,440 sztuk.

Pierwsze wzmianki z 1992 r. odnotowują 67,000 sztuk. Tak duży wzrost wspomnianej floty wpisuje się w dynamiczny rozwój konteneryzacji obserwowany od końca lat 70-tych ubiegłego wieku. Jest on również odpowiedzią operatorów i firm leasingowych na potrzeby rynku transportu cieczy w ilościach mniejszych niż pełnostatkowe, ale na tyle dużych, by ładunki masowe takie jak np. paliwa, oleje czy chemia płynna opłacało się transportować na duże odległości (nierzadko inne kontynenty) bez konieczności zmiany jednostki ładunkowej oraz bez zbędnych, kosztownych operacji portowo-terminalowych i ryzyka zmiany jakości ładunku podczas kolejnych przeładunków. Rozwiązanie to jest skalowalne ilością jednostek w locie, dzięki czemu proces planowania transportu daje się elastycznie dopasować do ilości kontraktowych.

Główną zaletą mającą wpływ na wzrost transportów w tank kontenerach jest ich duża pojemność, pozwalająca na zwiększenie ładowności o ok. 60-70 proc. w porównaniu do załadunku np. beczek do klasycznego kontenera morskiego. Co więcej, operacje załadunku i rozładunku produktu są bezpieczniejsze, szybsze i często tańsze niż te same dokonane z użyciem wspomnianych beczek, paleto-pojemników czy flexi tanków.

Wybór transportu tank kontenerem to także świadome działanie konsumentów na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, bowiem jednostki te, w przeciwieństwie do jednostek ładunkowych z polipropylenu czy po prostu beczek, po rozładunku są myte w specjalistycznych myjniach i przygotowywane na kolejny załadunek i nowy transport. I tak nawet przez kilkanaście lat, pod warunkiem przeprowadzania okresowych badań technicznych dopuszczających do użytkowania i transportu.

Czym zatem jest tank kontener? 

To rodzaj zbiornika – kontenera zbudowanego wg standardu ISO, który jest przeznaczony do masowego przewozu neutralnych lub niebezpiecznych ładunków płynnych.  Zbiornik jest wykonany ze stali nierdzewnej, charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i wytrzymałością na ekstremalne siły, zabezpieczony od zewnątrz warstwami termoizolacyjną i wierzchnią okrywającą. Większość standardowych tank kontenerów jest wyposażona w system parogrzejek, by po podłączeniu do pary technologicznej przed dostawą podgrzać i ułatwić rozładunek cieczy o dużej lepkości jak np. żywica.

Tank kontenery różnią się wymiarami, pojemnością, ciśnieniem roboczym, typem i przeznaczeniem. Standardowe jednostki przewożone na kontenerowcach mają długość 20’ i pojemność nominalną do 26 tys. litrów. Pod kątem złożoności i stopnia zaawansowania konstrukcji na szczególne wyróżnienia zasługuje flota tank kontenerów do transportu LNG. To dzięki zastosowaniu dwóch płaszczy zbiornikowych, pomiędzy którymi panuje próżnia, udaje się zachować najlepsze warunki temperaturowe przewożonego gazu. Kontenery kriogeniczne, bo tak nazywane są kontenery do przewozu LNG, w temperaturze minus 161 st. C są zdolne pomieścić do 32m3 LNG, co daje olbrzymie możliwości magazynowania gazu ziemnego (1m3 LNG = 600Nm3 gazu ziemnego).


Baltic Sea Cargo Sp. z o.o. łączy interesy klientów z branży chemicznej z dostępnymi rozwiązaniami morskimi i kontenerowymi. Od 2004 roku z sukcesem przyczynia się do rozwoju i promowania transportów morskich z wykorzystaniem tank kontenerów w relacjach importowo-eksportowych „deep-sea”. Na terytorium Polski, Czech i Słowacji, firma jest wyłącznym agentem operatora tank kontenerów NewPort Tank Containers (www.newporttank.com) z flotą 38 500 jednostek oraz największej na świecie firmy leasingującej tank kontenery – EXSIF Worldwide (www.exsif.com) z flotą ponad 70 tys. różnorodnych jednostek. Szeroka dostępność tank kontenerów chemicznych o pojemnościach 24.000l, 25.000l i 26.000l, kontenerów kriogenicznych LNG, specjalistycznych tank kontenerów z falochronami oraz z kontrolowaną temperaturą, sieć biur i agentów na świecie, wysoka jakość obsługi handlowej i operacyjnej oraz zaufanie liderów branży chemicznej i petrochemicznej z kraju jak i ze świata, to atuty wyróżniające firmę na tle rynku.
Next article