Skip to main content
Home » Transformacja energetyczna » Baltic Nuclear Energy Forum – nowe wydarzenie na mapie konferencyjnej Polski
Transformacja energetyczna

Baltic Nuclear Energy Forum – nowe wydarzenie na mapie konferencyjnej Polski

Baltic Nuclear Energy Forum współorganizują fundacja Biznes dla Klimatu, Uczelnie Fahrenheita i UN Global Compact Network Poland. Wydarzenie odbędzie się w dniach 18-22 marca 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Celem Baltic Nuclear Energy Forum jest stworzenie platformy wymiany wiedzy i doświadczeń o innowacyjnych rozwiązaniach w energetyce jądrowej. Do rozmowy zaproszeni zostali naukowcy, eksperci, przedstawiciele branży i decydentów sektora energetyki jądrowej na świecie. Konferencja ma służyć tworzeniu nowych perspektyw oraz rozwijaniu partnerstw, szczególnie w obszarze regionu Morza Bałtyckiego.

Nad wysokim poziomem merytorycznym wydarzenia czuwa interdyscyplinarny Komitet Naukowy w składzie: dr inż. Paweł Gajda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Maciej Lipka, Nuclear PL, prof. dr hab. Edyta Szurowska, Gdański Uniwersytet Medyczny, dr inż. Marcin Jaskólski, Politechnika Gdańska, dr hab. Sylwia Mrozowska, Uniwersytet Gdański.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny: debaty w ramach sesji tematycznych, warsztaty, wizyty studyjne czy wykłady eksperckie oraz debata oksfordzka prowadzone będą przez czołowych ekspertów branży z Polski i ze świata. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji samorządowej, nauczycieli akademickich i naukowców oraz przedstawicieli biznesu.

Rozmowy skoncentrowane będą wokół najnowszych trendów, technologii oraz wyzwań w tej dynamicznie rozwijającej dziedzinie. Ważnym elementem wydarzenia będzie również networking i możliwość nawiązywania kontaktów z kluczowymi przedstawicielami branży.

Wśród tematów poruszanych nie zabraknie dyskusji o roli energetyki jądrowej w aspekcie zrównoważenia bilansu energetycznego, technologiach wielkoskalowych, małych modułowych reaktorach jądrowych, innowacjach i rozwoju w sektorze energetyki jądrowej. Ponadto poruszone zostaną zagadnienia finansowania niezbędnych inwestycji oraz bardzo istotne aspekty społeczne, środowiskowe i zdrowotne.

Program wydarzenia dostępny na www.bnef.pl.

Next article