Skip to main content
Home » Transformacja energetyczna » Nowe kierunki w polskiej energetyce. Podsumowanie 39. Konferencji EuroPOWER & 9. OZE POWER
Transformacja energetyczna

Nowe kierunki w polskiej energetyce. Podsumowanie 39. Konferencji EuroPOWER & 9. OZE POWER

18-19 kwietnia 2024 r. w The Westin Warsaw Hotel odbyła się 39. Konferencja Energetycznaj EuroPOWER & 9. OZE POWER. Jest to najważniejsze spotkanie branży energetycznej, podczas którego kluczowi jej przedstawiciele analizują najbardziej aktualne wyzwania, problemy i szanse sektora energetycznego w Polsce. 39. edycja wydarzenia zgromadziła 700 uczestników, którzy wysłuchali wystąpień i debat z udziałem liderów polskiej energetyki.

Kongres zainaugurowało wystąpienie przedstawicieli rządu: Pauliny Hennig-Kloski, Minister Klimatu i Środowiska, Marzeny Czarneckiej, Minister Przemysłu oraz Macieja Bando, Podsekretarza Stanu, Pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Mamy bardzo duże zasoby na transformację energetyczną z KPO, z wpływów ze sprzedaży certyfikatów pozwalających na emisję CO2; to wszystko jest do zagospodarowania, ale musimy to robić w mądry sposób, rozwiązując problemy od samej góry – komentowała Minister Paulina Henning-Kloska.

Podczas debaty inauguracyjnej liderzy sektora energii dyskutowali na temat transformacji energetycznej i rozwoju gospodarczego w Polsce. Omówiono strategie finansowania inwestycji w zieloną energię, współpracę między sektorem publicznym a prywatnym oraz przyszłość polskiej energetyki jądrowej i odnawialnych źródeł energii w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i realizacji celów niskoemisyjności.

Jest jeden kierunek – transformacja energetyczna, rozwój źródeł odnawialnych i dostosowanie polskiego systemu elektroenergetycznego do tych nowych uwarunkowań – podsumował dyskusję Dariusz Marzec, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna.

Kolejnym ważnym tematem stały się strategie i innowacje w zakresie zrównoważonego rozwoju i odnawialnych źródeł energii w Polsce. Pojawiły się takie wątki jak m.in. rozwój wielkoskalowych farm fotowoltaicznych w regionie CEE, wspieranie energetyki wiatrowej jako źródła czystej energii, wpływ energetyki wodorowej na przyszłość sektora, energetyka wodna oraz biogaz jako droga do zeroemisyjności i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Następnie eksperci pochylili się nad zagadnieniami z obszaru rozwoju sieci dystrybucyjnych w Polsce. Przeanalizowano realizację i przyszłe kierunki Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych, modernizację infrastruktury, rozwój sieci inteligentnych, aspekty cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa, finansowanie magazynów energii oraz upowszechnianie cable poolingu w polskiej energetyce. W ramach bloku Energetyczna rewolucja cyfrowa prelegenci omówili nowe technologie wykorzystywane na rzecz rozwoju sektora. Przedyskutowano rozwój technologii IoT oraz sieci inteligentnych w kontekście monitorowania i optymalizacji infrastruktury energetycznej, zwiększania efektywności oraz integracji OZE, zagadnienia cyberbezpieczeństwa zgodnie z dyrektywą NIS2, rozwój rozproszonej produkcji energii za pomocą technologii cyfrowych i koncepcję prosumenta, a także współpracę między firmami technologicznymi a energetycznymi w celu zwiększenia skali ekosystemu technologicznego w transformacji energetycznej. 

Eksperci podjęli próbę odpowiedzi na pytanie o to jakie kroki podejmujemy dla zapewnienia bezpiecznej i zrównoważonej przyszłości energetyki jądrowej. Zwrócono uwagę na główne wyzwania stojące przed projektami SMR-ów w najbliższych latach, maksymalizację potencjału łańcucha dostaw przy realizacji energetyki jądrowej w Polsce, przygotowanie kadry, aby energetyka jądrowa mogła się rozwijać oraz zarządzanie ryzykiem dostawców technologii oraz ryzykiem czasu i kosztów budowy. 

Rozwijamy się w kierunku redukcji zużycia węgla i to jest ważne, natomiast co w zamian? Pierwsza sprawa to cała energetyka oparta o OZE. Budujemy elektrownie oparte o wiatr, wykorzystujemy słońce i to jest cały segment OZE, który w dużym stopniu zastąpi nam dotychczasowy węgiel. Natomiast musimy pamiętać, że szczególnie w polskich warunkach nie są to stabilne źródła, które wymagają pewnego rodzaju podstawy. Tą podstawą przyszłości niewątpliwie będzie atom – komentował Jan Chadam, Prokurent, Polskie Elektrownie Jądrowe.

Nie zabrakło komentarza ze strony młodego pokolenia – omówiono oczekiwania i wizje pokoleń Y i Z dotyczące przyszłości sektora energetycznego, wyzwania związane z promowaniem zrównoważonej energetyki, potrzebę międzypokoleniowego dialogu dla uzyskania konsensusu oraz aktywne zaangażowanie młodych liderów w innowacyjne projekty energetyczne.

Dzień drugi kongresu rozpoczął się od debaty poświęconej inwestycjom w sektorze energetycznym. Prelegenci przeanalizowali m.in. wpływ regulacji, prawa energetycznego i polityki publicznej na atrakcyjność procesów inwestycyjnych, korzyści finansowe związane z inwestycjami w OZE, rolę rynków kapitałowych w finansowaniu sektora energetycznego i jego wpływ na dostępność kapitału oraz współpracę sektora prywatnego z publicznym w kontekście reguł uczestnictwa podmiotów prywatnych w procesie transformacji. Następny blok dyskusyjny poświęcony został funkcjonowaniu branży energetycznej w erze danych – rosnącej roli danych w efektywnym zarządzaniu sektorem energetycznym, ich wykorzystaniu w produkcji, przesyłu i dystrybucji energii, wpływie wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii na usprawnienie rynku, a także wyzwaniach związanych z bezpieczeństwem danych i potrzebie standaryzacji procesów.

Eksperci skomentowali kierunki przemian w Polskim ciepłownictwie. Omówili zagadnienia związane m.in. ze znaczeniem transformacji ciepłownictwa dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji gazów cieplarnianych, potrzebami modernizacji i rozbudowy infrastruktury ciepłowniczej, planami inwestycyjnymi i wyzwaniami z nimi związanymi, elektryfikacją ciepłownictwa oraz GOZ w ciepłownictwie – wykorzystaniem zasobów, potencjałem zakładów odzysku ciepła i współpracą z energetyką przemysłową.

Podniesiono kwestię tego w jaki sposób biogaz i biometan mogą kreować nową energetyczną rzeczywistość. Prelegenci skupili się na wątkach dotyczących rozwoju produkcji biogazu i biometanu jako pomocy w procesie dekarbonizacji, potencjału produkcji biogazu z różnych źródeł, identyfikacji głównych wyzwań, takich jak problem z surowcami, konkurencja o zasoby, bariery regulacyjne i infrastrukturalne oraz inwestycje w sektor biogazu jako stymulator rozwoju lokalnych społeczności. Rozważone zostały wątki z obszaru energetyki wiatrowej w kontekście osiągnięcia celów klimatycznych m.in. trendy i wyzwania w rozwoju energetyki wiatrowej jako kluczowego elementu zielonej energii, znaczenie innowacji technologicznych i efektywności energetycznej w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju i redukcji emisji CO2 oraz rosnąca rola farm wiatrowych onshore i offshore w Polsce.

Zakończenie Konferencji stanowiła debata z zakresu zielonej komunikacji i elektromobilności, skupiona na roli elektryfikacji transportu w redukcji emisji, wyzwaniach związanych z infrastrukturą ładowania, globalnych trendach i alternatywnych technologiach, takich jak wodór czy paliwa syntetyczne, a także na przyszłości transportu miejskiego i roli technologii Vehicle to Grid w systemach energetycznych.

W gronie prelegentów 39. Konferencji Energetycznej EuroPOWER & 9. OZE POWER wystąpili m.in.:

 • Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska
 • Marzena Czarnecka, Minister Przemysłu
 • Maciej Bando, Podsekretarz Stanu, Pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Miłosz Motyka, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Rafał Gawin, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
 • Dariusz Marzec, Prezes Zarządu, PGE Polska Grupa Energetyczna
 • Grzegorz Lot, Prezes Zarządu, TAURON Polska Energia
 • Jan Chadam, Prokurent, Polskie Elektrownie Jądrowe
 • Grzegorz Onichimowski, Prezes Zarządu, PSE
 • Dorota Zawadzka-Stępniak, Prezes, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Sławomir Hinc, Prezes Zarządu, GAZ-SYSTEM
 • Adam Góral, Prezes Zarządu, Asseco Poland
 • Bohdana Horáčková, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, CEZ Polska
 • Piotr Maciołek, Członek Zarządu, Chief Commercial Officer, Polenergia S.A.
 • Mirosław Kowalik, Prezes, Westinghouse Electric Poland
 • Leszek Hołda, Prezes, Bechtel
 • Paweł Strączyński, Wiceprezes Zarządu, pion finansowy, Bank Pekao SA

Pełna lista prelegentów: konferencjaeuropower.pl/europower/prelegenci/.

Partnerzy Strategiczni: Asseco, Bank Pekao S.A., CGI, Famur, Gogole Cloud, Hitachi, Sygnity, IFS, Inplus, Limitless Technologies, Orlen
Partnerzy: Alseva, Apator, Bain, Bechtel, Betacom, Hewlett Packard Enterprise, Biogas system, CEZ, Crido, Enprom, EWE, Gaz System, IBA Group, PERN, Polergia Obrót, PSE, RWE, SAP, TAURON, VeloBank, Polska Grupa Biogazowa, TotalEnergies, Westinghouse, ABAK, PROFESCAPITAL  
Partner Multimediów: m-Sound
Strategiczny Patronat Mediany: Biznes Alert
Główny Patronat Medialny: Gram w zielone

Kongres jest realizowany w ramach działalności MMC Polska organizującej prestiżowe kongresy, konferencje, warsztaty i szkolenia biznesowe dedykowane kadrze menadżerskiej oraz zarządom firm. Więcej na mmcpolska.pl.

Next article