Home » Transformacja energetyczna » Raportowanie ESG powinno służyć samemu przedsiębiorcy
transformacja energetyczna

Raportowanie ESG powinno służyć samemu przedsiębiorcy

raportowanie esg
raportowanie esg

Raporty bardzo często kojarzą się nam z przykrym obowiązkiem. Jednak w przypadku raportowania ESG tego typu analizy danych mogą pomóc nam lepiej monitorować ślad węglowy oraz efektywność energetyczną w naszym przedsiębiorstwie.

Marek Amrozy

Prokurent, kierownik działu efektywności energetycznej

Czym jest raportowanie ESG oraz czego dotyczy?

W raportowaniu ESG kładziony jest nacisk m.in. na ślad węglowy, czyli emisyjność gazów cieplarnianych wyrażonych w ekwiwalencie CO₂, związanych z działalnością naszego przedsiębiorstwa. Jest to początek dłuższej drogi – obecny wymóg unijny polega na pozyskaniu własnej wiedzy na ten temat. Oczywiście należy się spodziewać, że to, co wyliczymy, będziemy musieli redukować, by jako społeczeństwo tę neutralność klimatyczną starać się osiągać. Warto mieć taką świadomość zawczasu, ponieważ późniejsze regulacje oraz otoczenie rynkowe mogą nas znacznie dotknąć, możemy pozostać w tyle i nie być konkurencyjni na rynku.

Czy istnieją konkretne mierniki w raportowaniu ESG, którymi organizacje powinny się kierować?

Mierniki dotyczące ESG zadeklarowane w legislacji są na tyle uniwersalne, że mogą nie być adekwatne do zarządzania niskopoziomowego. Siłą rzeczy nie biorą one pod uwagę specyfiki każdej branży. W związku z tym, jeśli chcemy zarządzać naszym śladem węglowym w naszym konkretnym przedsiębiorstwie, powinniśmy wyjść poza ramy legislacyjne.

W jaki sposób przedsiębiorstwa mogą skutecznie monitorować i raportować swoje postępy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych? Czy istnieją standardy branżowe lub międzynarodowe, które są powszechnie akceptowane?

Moje rekomendacje idą w stronę wykorzystania międzynarodowej normy ISO 50001 oraz ISO 50006. Pozwalają one uwzględnić faktyczny charakter procesów zużywania energii, w tym np. zmienność sezonową – wpływ zimy/lata na energochłonność. Poprawnie zdefiniowane wskaźniki zgodnie z ISO 50006 pozwalają obiektywnie mierzyć oszczędności energii. Wdrażając zestaw wymagań powyższych norm, polepszamy zarządzanie naszą firmą i zmieniamy procesy w naszym przedsiębiorstwie na bardziej przejrzyste, unikając improwizacji.

Przykładowo: w firmach, z którymi rozpoczęliśmy współpracę po wdrożeniu tego typu standardów zarządzania osiągnięto oszczędności liczone w milionach złotych, w części w wyniku działań bez kosztowych.

Jakie są najnowsze trendy lub innowacje w dziedzinie efektywności energetycznej?

W dobie dynamicznego postępu w dziedzinie rozwiązań IT (a więc polepszania się ich funkcjonalności przy jednoczesnym obniżeniu kosztów wdrożenia) bardzo modne i godne polecenia są wszelkie działania w zakresie automatyzacji procesów oraz wdrażania narzędzi do wspomagania zarządzania energią i śladem węglowym.

Z perspektywy zarządzania energią (ISO 50001) jakie korzyści przynoszą przedsiębiorstwom skupienie się na efektywnym zużyciu energii, a także jakie wyzwania mogą się pojawić podczas wdrażania tych praktyk?

Gdy już wdrożymy do kultury organizacyjnej naszego przedsiębiorstwa dany system zarządzania, zyskamy więcej danych, którymi będziemy mogli efektywniej zarządzać. Niewątpliwą korzyścią, jaką widzimy u naszych klientów jest to, że uzyskują oni głębszą, pełniejszą, bardziej szczegółową wiedzę na temat funkcjonowania swojej firmy. Im bardziej szczegółowo jesteśmy w stanie coś zmierzyć, tym bardziej precyzyjnie możemy tym procesem zarządzać. Dzięki czemu doskonalimy procesy organizacyjne w naszej firmie, znamy ją lepiej i stajemy się po prostu sprawniejszym przedsiębiorcą.

Next article