Skip to main content
Home » Transformacja energetyczna » Szanse i perspektywy transformacji energetycznej
transformacja energetyczna

Szanse i perspektywy transformacji energetycznej

perspektywy
perspektywy

Krzysztof Jamróz

Wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy ZPUE S.A. oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej

W każdy słoneczny dzień instalacje Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) dostarczają obecnie średnio 50 proc. energii w Polsce. Jednak rozwój tych źródeł wyprzedził rozwój sieci energetycznej, która nie jest przygotowana na taką ilość taniej, odnawialnej energii. Jak możemy działać w tej sytuacji już teraz?

Zamiast wykorzystywać zieloną energię, niestety marnujemy ją, podczas gdy moglibyśmy czerpać z niej jeszcze większe korzyści. Sieć elektroenergetyczna wymaga znacznego inwestycyjnego wsparcia, a jej stan nie ulegnie istotnej poprawie w najbliższych latach. Dlatego kluczowym staje się stosowanie wielkoskalowych magazynów energii. „Darmowa” energia ze słońca czy wiatru powinna być zużywana w czasie, gdy OZE są nieaktywne i niemożliwe jest ich wykorzystanie.

Magazyny energii jako priorytet bezpieczeństwa energetycznego będą odgrywały istotną rolę, bowiem do 2030 roku liczba instalacji OZE podwoi się, a liczba stacji ładowania pojazdów elektrycznych znacznie wzrośnie. Jest to decydujące dla osiągnięcia Celów Europejskiego Zielonego Ładu i zapewnienia energetycznej niezawodności Unii Europejskiej oraz wykonania niezbędnych kroków w kierunku gospodarki bezemisyjnej.

Niestety obecnie magazyny energii są traktowane jako źródła wytwórcze, a nie miejsca przechowywania energii. Wymaga to zatem zmiany w ustawodawstwie.

Warto również maksymalnie wykorzystać istniejące moce przyłączeniowe. Obecnie farma solarna o mocy 1 MW ma przyłącze dostosowane do jej mocy maksymalnej, czyli 1 MW, a moc ta jest generowana tylko przez kilkanaście godzin w roku. Uzupełniając taką instalację fotowoltaiczną o źródło wiatrowe i magazyn energii, można zwiększyć generację energii z tej instalacji i wykorzystać maksymalne parametry przyłącza przez większą część roku.

Obecny niedoinwestowany system energetyczny niewątpliwie niesie ze sobą ryzyko niespodzianek, takich jak nagła awaria prowadząca do blackoutu. Niemodernizowany system może stanowić zagrożenie, jednak odpowiednie połączenia transgraniczne i zainwestowanie w nowoczesne technologie mogą zminimalizować to ryzyko.

Transformacja energetyczna to balast czy szansa?

Sektor zielonej elektroenergetyki, obejmujący odnawialne źródła energii i elektromobilność, zyskuje na popularności, gdyż alternatywa dla paliw kopalnych staje się coraz bardziej nieunikniona. Obecnie pojawia się wiele nowych możliwości i technologii, takich jak na przykład samochody na wodór, które jeszcze niedawno były zupełnie nieznane. Nauka i rozwój technologiczny otwierają przed nami nieograniczone perspektywy. Czas je wykorzystać.

Next article