Skip to main content
Home » Transformacja energetyczna » Zielone światło dla umów PPA
Transformacja energetyczna

Zielone światło dla umów PPA

wojciech

Wojciech Milewski

Senior Manager, Energy & Resource, Deloitte CE

Umowy typu Power Purchase Agreement (PPA) zyskują na popularności jako perspektywiczny produkt na rynku energetycznym, zapewniając długoterminową dostawę zielonej energii po ustalonej cenie. Deloitte oferuje wsparcie w zawieraniu tych umów, pomagając klientom minimalizować ryzyka i maksymalizować korzyści. Dzięki umowom PPA, producenci energii odnawialnej mogą liczyć na stabilne przychody, podczas gdy odbiorcy energii zyskują możliwość zabezpieczenia kosztów oraz realizacji celów dekarbonizacyjnych.

Czym jest umowa PPA?

Umowa PPA to kontrakt zakupu energii z odnawialnych źródeł, zawierany zazwyczaj na okres 5-15 lat. Może być rozliczana przez fizyczną dostawę energii (umowy fizyczne) lub finansowo (umowy wirtualne). Fizyczne PPA wiążą się z faktyczną dostawą energii do odbiorcy, natomiast wirtualne PPA opierają się na rozliczeniach finansowych w oparciu o różnicę między ceną rynkową a ceną ustaloną w kontrakcie. Oba typy umów pomagają stabilizować koszty energii i umożliwiają transfer gwarancji pochodzenia.

Rynek umów PPA w Polsce

W Polsce zawarto już około 80 ujawnionych umów PPA, głównie opartych o źródła fotowoltaiczne i wiatrowe. Dynamiczny rozwój rynku PPA jest napędzany przez politykę klimatyczną UE oraz rozwój technologii OZE. Unia Europejska wprowadzając system handlu emisjami EU ETS zwiększyła koszty energii z konwencjonalnych źródeł, równocześnie aktywnie promując odnawialne źródła energii, co naturalnie wspierało rozwój rynku PPA. Deloitte odgrywa kluczową rolę w tym procesie, wspierając klientów w zrozumieniu i wykorzystaniu tych zmian.

Dla kogo fizyczny, a komu wirtualny PPA?

Podstawową różnicą między fizycznym a wirtualnym PPA jest charakter rozliczenia: fizyczna dostawa vs. rozliczenie pieniężne. Umowy fizyczne PPA są dobrym wyborem dla zakładów produkcyjnych o znacznym zużyciu, które planują pojedynczą umowę PPA. Z drugiej strony wirtualne umowy PPA preferowane są przez firmy bez własnych punktów poboru energii lub przedsiębiorstwa o tak dużym zużyciu, że planują zawrzeć kilka umów PPA. Wskazaniem do wirtualnych PPA może być także silne rozproszenie działalności. Wirtualne PPA zapewniają większą elastyczność i możliwość natychmiastowego rozpoczęcia rozliczeń, wiążąc się jednak z wyzwaniami po stronie rachunkowej i podatkowej. Wybór odpowiedniego typu umowy zależy od specyfiki działalności i potrzeb energetycznych firmy. Deloitte pomaga w analizie i wyborze najlepszego wariantu, uwzględniając specyfikę klienta oraz dostępne oferty rynkowe. Wspiera również klientów w opracowaniu zasad ewidencji rachunkowej i ujęcia podatkowego.

Ceny energii na rynku PPA

Ceny energii w umowach PPA ulegały znacznym zmianom. Początkowo, w latach 2019-2021, oscylowały poniżej 250 PLN/MWh, co odzwierciedlało koszty budowy i obsługi instalacji OZE. Wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej na TGE, począwszy od drugiej połowy roku 2021 ceny PPA zaczęły rosnąć, osiągając na przełomie lat 2022/2023 poziomy bliskie 500 PLN/MWh. Obecnie, spadek cen na rynku giełdowym spowodował, że oferty kształtują się w przedziale 350-400 PLN/MWh. Największy wpływ na cenę umowy ma przy tym jej profil oraz charakter wykorzystywanego źródła. Deloitte wspiera klientów w negocjacjach, pomagając osiągnąć korzystne warunki cenowe, uwzględniając aktualne trendy rynkowe i prognozy dotyczące cen energii.

Podsumowanie

Umowy PPA stanowią kluczowy element strategii dekarbonizacyjnych wielu firm. Dzięki wsparciu Deloitte, przedsiębiorstwa mogą skutecznie zarządzać ryzykami i korzyściami związanymi z tymi kontraktami, dostosowując swoje działania do dynamicznie zmieniającego się rynku energetycznego. Deloitte, z bogatym doświadczeniem w sektorze energetycznym, pomaga firmom w analizie, strukturyzacji i negocjacjach umów PPA, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu. Współpraca z Deloitte umożliwia firmom nie tylko osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, ale także uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Next article