Skip to main content
Home » Współpraca międzynarodowa » Kierunek: Kanada!
współpraca międzynarodowa

Kierunek: Kanada!

kanada
kanada

Kanada jest 11 najważniejszym rynkiem eksportowym towarów (poza UE) dla polskich przedsiębiorstw.

Angelika Nowak

Executive Director, Polish Canadian Chamber of Commerce

Według danych kanadyjskiego GUS (Statistics Canada) polski eksport do Kanady w 2017 r. wyniósł blisko 2 miliardy dolarów kanadyjskich, zaś import z Kanady do Polski wyniósł w tym okresie niemal 700 mln CAD. Już blisko 2 tysiące polskich przedsiębiorstw eksportuje swoje towary do Kanady, dzięki czemu istnieje 60 tys. miejsc pracy.

Teraz dostęp do kanadyjskiego rynku jest ułatwiony dzięki udogodnieniom wprowadzonym przez CETA – Kompleksową Umowę Gospodarczo-Handlową. Dzięki CETA firmy z krajów UE, w tym z Polski, zaoszczędziły w ciągu roku od podpisania umowy ponad 500 mln euro. Byłyby to koszty ceł i podatków, jakie by zapłaciły, gdyby unijno-kanadyjska umowa nie obowiązywała.

Czym jest CETA?

CETA – umowa o wolnym handlu między Kanadą a Unią Europejską tymczasowo weszła w życie 21 września 2017 roku. Zgodnie z nią zniesiono 98 procent linii taryfowych na handel towarami, a dodatkowy 1 proc. ma być wygaszony w ciągu 7 lat. CETA wprowadza także wiele innych udogodnień dla przedsiębiorców i inwestorów z Kanady, Polski i UE.

Pozacłowe korzyści z CETA dla polskich przedsiębiorstw

• Udzielenie polskim przedsiębiorstwom możliwości dostępu do rynku kanadyjskich zamówień publicznych

Przedsiębiorstwa mogą zgłaszać się do kanadyjskich przetargów na dostarczanie towarów i usług nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także na poziomie prowincji i gmin oraz innych podmiotów publicznych. Tym samym europejskie przedsiębiorstwa będą pierwszymi spoza Kanady mającymi taką możliwość. Szacuje się, że kanadyjski rynek zamówień publicznych na poziomie prowincji jest dwukrotnie większy niż rynek federalny. Kanada zgodziła się także zwiększyć przejrzystość i w tym celu publikować wszystkie zamówienia publiczne na jednej stronie internetowej poświęconej zamówieniom publicznym.

• Zwiększanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw na rynku kanadyjskim

CETA powoduje, że europejskie przedsiębiorstwa mogą być bardziej konkurencyjne na rynku kanadyjskim, gdyż ułatwia im świadczenie usług posprzedażowych dla ich produktów i usług. Pomaga to przedsiębiorstwom z UE w eksporcie do Kanady sprzętu, urządzeń, oprogramowania, gdyż CETA umożliwia wysyłanie inżynierów ds. konserwacji i innych specjalistów, by świadczyli usługi posprzedażowe, usługi powiązane i wsparcie np. serwisowe.

• Obniżanie kosztów przedsiębiorstw bez oszczędzania na normach

UE i Kanada zgodziły się zaakceptować swoje certyfikaty oceny zgodności w obszarach takich jak urządzenia elektryczne, sprzęt elektroniczny, zabawki, urządzenia pomiarowe. Pozwoli to obu stronom uniknąć sytuacji, w której przeprowadza się dwukrotnie te same testy, co wpłynie na oszczędność czasu oraz kosztów dla przedsiębiorstw.

• Mniej ograniczeń w tymczasowym przenoszeniu pracowników i wzajemne uznawanie kwalifikacji zawodowych

CETA umożliwia przedsiębiorstwom przenoszenie tymczasowe pracowników między UE i Kanadą, co jest znaczącym ułatwieniem prowadzenia działalności w Kanadzie. Umowa zapewnia ponadto ramy zatwierdzające uznawanie kwalifikacji w przypadku zawodów regulowanych takich jak zawód architekta, księgowego, prawnika czy inżyniera.

Polsko Kanadyjska Izba Gospodarcza może pomóc!

Działająca od 15 lat Polsko – Kanadyjska Izba Gospodarcza (PCCC) wspiera polskich przedsiębiorców w drodze na rynek kanadyjski. Oferujemy kompleksowej obsługi – od wstępnej konsultacji, analiz rynkowych po wyszukiwanie i nawiązywanie kontaktów handlowych w Kanadzie.

Next article