Skip to main content
Home » Współpraca międzynarodowa » Leasing finansuje inwestycje firm od ponad 25 lat
współpraca międzynarodowa

Leasing finansuje inwestycje firm od ponad 25 lat

leasing
leasing

Polska branża leasingowa ma za sobą bardzo udany rok.

Andrzej Sugajski

Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu

W 2018 r. firmy raportujące do Związku Polskiego Leasingu sfinalizowały transakcje o łącznej wartości 82,6 mld zł. Dynamika inwestycji finansowanych leasingiem i pożyczką na poziomie +21,8 proc. r/r była najwyższą, jaką polski sektor leasingowy odnotował od 11 lat. Dane te pokazują, że leasing cieszy się niesłabnących zainteresowaniem wśród polskich przedsiębiorców, którzy finansują przy jego pomocy swoje inwestycje.

Na koniec 2018 r. wartość umów obsługiwanych przez branżę leasingową wyniosła 146,6 mld zł, co oznacza +22,8 proc. wzrost w stosunku do 2017 r. Tak dobre wyniki polscy leasingodawcy zawdzięczają z jednej strony rekordowemu poziomowi finasowania pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 tony (pojazdy lekkie mają obecnie 48,4 proc. udział w rynku), a z drugiej – niesłabnącemu wśród przedsiębiorców zainteresowaniu finansowaniem maszyn i innych urządzeń (26,3 proc. udział) oraz środków transportu ciężkiego (udział na poziomie 23,7 proc.). Mniejsze znaczenie odgrywa finansowanie nieruchomości (1,1 proc. udział w rynku) oraz innych aktywów (0,5 proc. udział).

Pojazdy napędzają leasing

Jeśli miałbym wskazać jedną kategorię, która w najwyższym stopniu przyczyniła się do rekordowego wyniku branży leasingowej w 2018 r. byłyby to pojazdy lekkie tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony. W ubiegłym roku wartość sfinansowanych umów w tym obszarze wyniosła 39,9 mld zł, co oznacza +30,7 proc. wzrost r/ r. Na tak dobre wyniki branży miały wpływ zmiany podatkowe, dotyczące używania samochodów w działalności gospodarczej. Jednak na podstawie tempa wzrostu finansowania pojazdów lekkich w ciągu ostatnich 5 lat (2014 r. +39 proc., 2015 r. +20 proc., 2016 r. +30,9 proc., 2017 r. +21,9 proc., 2018 r. +30,7 proc.) możemy powiedzieć, że leasing jest tym instrumentem, który cieszy się niesłabnącą popularnością wśród polskich przedsiębiorców niezależnie od zmian przepisów. Jest bowiem szybkim, łatwo dostępnym i bezpiecznym sposobem na korzystanie z wybranego aktywa, bez konieczności angażowania własnych środków.

Zyskuje finansowanie maszyn, środków transportu ciężkiego i nieruchomości

Ożywienie na rynku leasingu w 2018 r. było obserwowane także w pozostałych kategoriach rynku: maszyn i urządzeń, w tym IT (+17,7 proc. dynamika r/r, przy wartości nowych kontraktów na poziomie 21,7 mld zł), środków transportu ciężkiego (+11,4 proc. dynamika r/r, nowe kontrakty o wartości 19,5 mld zł) oraz nieruchomości (+4,4 proc. dynamika r/r, nowe kontrakty o wartości 950 mld zł).

Jubileusz 25-lecia Związku Polskiego Leasingu

2019 rok jest dla branży leasingowej szczególny, ponieważ 25 lat temu powstała pierwsza polska organizacja leasingowa – Konferencja Przedsiębiorstw Leasingowych, która następnie została przekształcona w Związek Polskiego Leasingu. Przez ostatnie 25 lat polska branża leasingowa sfinansowała inwestycje firm o łącznej wartości 628,2 mld zł (wartość skumulowana), przy średniorocznej dynamice na poziomie +19 proc. Przez ten czas polski sektor leasingowy awansował z 16. na 7. miejsce w europejskim rynku leasingu. Warto nadmienić, że w 1995 r. aktywa sfinansowane przez firmy leasingowe w nakładach inwestycyjnych w gospodarce były na poziomie 3,2 proc., podczas gdy w 2018 r. branża leasingowa mogła sfinansować nawet 29,3 proc. łącznych krajowych inwestycji.

Next article