Skip to main content
Home » Edukator przedsiębiorcy » Ubezpieczenie pomaga przetrwać kryzys
Edukator przedsiębiorcy

Ubezpieczenie pomaga przetrwać kryzys

ubezpieczenie
ubezpieczenie

Rafał Mańkowski

Ekspert-analityk Polskiej Izby Ubezpieczeń

Szukasz zabezpieczenia dla swojej firmy na czas kryzysu? Przejrzyj swoje ubezpieczenia. Odpowiednie polisy mogą uchronić cię przed utratą płynności finansowej, a nawet bankructwem. Nie warto z nich rezygnować, nawet jeśli twój biznes jest obecnie mniej rentowny z powodu pandemii. W takiej sytuacji szkoda może być dla ciebie znaczenie większym obciążeniem.

Wypadki chodzą po firmach…

Zacznij od polisy majątkowej. Sprawdź, czy obejmuje wszystkie elementy, których zniszczenie lub uszkodzenie mogłoby ci uniemożliwić lub znacznie utrudnić dalsze prowadzenie firmy. Są to budynki, maszyny oraz sprzęt elektroniczny. Upewnij się też, że ubezpieczenie uwzględnia odpowiednie ryzyko, a więc wszystkie zdarzenia losowe, które mogą zagrozić twojemu biznesowi – np. pożar, powódź, przepięcia, zalanie czy kradzież. Zastanów się, co jeszcze warto uwzględnić. Może niedawno kupiłeś nowy sprzęt, który podnosi wartość majątku firmy. Jeśli tak, zobacz, czy suma ubezpieczenia jest wystarczająca. Jest to maksymalna kwota, jaką możesz otrzymać w ramach odszkodowania, dlatego musi być adekwatna do wartości ubezpieczonego mienia. W razie wątpliwości, poproś o pomoc agenta lub brokera, który pomoże ci wybrać najlepszy dla ciebie zakres polisy.

Dla pojazdów służbowych warto wykupić autocasco. Zapewni ci ono odszkodowanie w przypadku stłuczki, kradzieży auta oraz uszkodzeń spowodowanych działaniem sił natury czy aktami wandalizmu.

…i po ludziach

Pomyśl o pracownikach. W sytuacji epidemicznej coraz więcej firm oferuje im ubezpieczenia zdrowotne. Polisa zdrowotna zapewnia szybki dostęp do wysokiej jakości usług medycznych oraz wykwalifikowanych specjalistów, w tym również telewizyt. Zwiększa więc szansę szybszego powrotu do zdrowia. Pracownicy również to doceniają i niejednokrotnie są gotowi ponosić część kosztów ubezpieczenia. Innym cennym benefitem pracowniczym jest polisa na życie. Zapewnia ona rodzinie twojego pracownika środki finansowe w przypadku jego śmierci lub nieszczęśliwego wypadku.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r., za zdrowie pracownika w czasie delegacji za granicą odpowiada pracodawca. Jeśli masz więc w planach wyjazd służbowy do innego kraju, koniecznie zadbaj o ubezpieczenie dla wszystkich osób, które udają się w podróż. W obecnych czasach zapewnienie takiej ochrony jest dla pracowników szczególnie istotne i przekłada się na wzrost zaufania do firmy. Polisa powinna obejmować koszty leczenia i ratownictwa, NNW oraz assistance. W tym przypadku kluczowy jest wybór odpowiedniej sumy ubezpieczenia. Pamiętaj, że wydatki na samą hospitalizację w innym kraju mogą sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych dziennie.

Odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy

Przy zakupie takiej polisy, oprócz określenia adekwatnej sumy, kluczowy jest dobór klauzul dopasowujących zakres ochrony ubezpieczeniowej do ryzyka wynikającego z charakteru prowadzanej działalności. Przykładem jest klauzula szkód w środowisku, którą powinieneś uwzględnić, jeśli twój biznes może stwarzać zagrożenie dla środowiska naturalnego.

Ryzyko wirtualne coraz bardziej realne

Zagrożenie może czyhać na ciebie także w świecie wirtualnym. Co więcej, od wybuchu pandemii, kiedy wiele firm przeszło na pracę zdalną, ryzyko cyberataku znacznie wzrosło. Działania hakera mogą spowodować spowolnienie, zablokowanie lub wyłączenie sieci komputerowej, a także zaszyfrowanie, wyciek lub utratę cennych danych. Nic dziwnego, że coraz więcej przedsiębiorców sięga po cyberpolisę. Dzięki niej otrzymasz środki finansowe na zakup nowego sprzętu i pokrycie kosztów związanych z identyfikacją źródła przestępstwa oraz usunięciem szkody (likwidacja złośliwego oprogramowania, odzyskanie danych), a także z obsługą roszczeń osób, których dane wyciekły z organizacji (odszkodowania oraz opłaty za usługi prawne).

Dodatkową zaletą tego ubezpieczenia jest to, że ustalenie wysokości składki jest poprzedzone oceną ryzyka w przedsiębiorstwie. Proces ten może pomóc zidentyfikować obszary, w których warto wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia. Tym samym będziesz zawczasu mógł ograniczyć rozmiar potencjalnej szkody spowodowanej atakiem hakera.

Next article