Home » Współpraca międzynarodowa » Co jest kluczem do sukcesu na niemieckim rynku?
współpraca międzynarodowa

Co jest kluczem do sukcesu na niemieckim rynku?

niemiecki
niemiecki

Niemcy cenią sobie markę osobistą swoich partnerów handlowych, ich reputację.

Roland Fedorczyk

Dyrektor pionu prawo i podatki Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Maciej Pikuliński

Prawnik odpowiedzialny za wsparcie polskich projektów ekspansyjnych w Niemczech Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

Trzymanie odpowiedniego poziomu to wszakże obietnica jakości, spójności, kompetencji i niezawodności we wzajemnej współpracy. Posiadanie tych unikalnych wartości jest niezwykle ważne dla osób zainteresowanych podjęciem w Niemczech działalności gospodarczej w branży transportowej. Oto bowiem już na etapie rejestracji Państwa niemieckiej filii zostaniecie Państwo poddani drobiazgowej ocenie i weryfikacji.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech związane z usługami transportowymi świadczonymi przez pojazdy o łącznej masie wyższej od 3,5 tony wymaga licencji. Licencja w Niemczech może dotyczyć transportu wewnątrz kraju (niem. „Erlaubnis für den Güterkraftverkehr”) lub transportu na obszarze UE (niem. „EU-Lizenz”). Firma ubiegająca się o niemiecką licencję musi spełniać następujące kryteria:

  1. cechować się osobistą niezawodnością, rozumianą jako nienaganna reputacja dająca gwarancję, że przedsiębiorstwo będzie prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem;
  2. wykazać się niezawodnością finansową, która jest uwarunkowana dysponowaniem środkami finansowymi, koniecznymi do rozpoczęcia działalności oraz do zgodnego z przepisami jej prowadzenia (kapitał w wysokości 9 tys. euro na pierwszy pojazd i 5 tys. euro na kolejne);
  3. posiadać kompetencje zawodowe, tzn. specjalistyczną wiedzę, udowodnioną w egzaminie zawodowym (niem. Fachkundeprüfung).

Brak uznania kompetencji zawodowych w Niemczech nie blokuje samej rejestracji niemieckiej filii, lecz jedynie rozpoczęcie przez tę filię działalności. Nowo zarejestrowana jednostka powinna zgłosić tzw. dyspozytora (niem. Verkehrsleiter). Osoba zatrudniona na tym stanowisku musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami. Zaleca się inicjację procedur uznaniowych własnego wykształcenia równolegle z procedurą rejestracyjną filii. Uznanie kwalifikacji zawodowych co do zasady nie wiąże się ze szczególnymi przeszkodami prawno-administracyjnymi. Rozporządzenie Unii Europejskiej nr 1071/2009 w art. 21 stwierdza, że uznanie uprawnień-certyfikatów w innym kraju członkowskim UE powinno następować automatycznie zasadniczo po złożeniu odpowiedniego wniosku. Polskie certyfikaty kompetencji zawodowych są honorowane także Niemczech. Nie trzeba ich uznawać w drodze procedury prawnej, a jedynie przetłumaczyć z pomocą tłumacza przysięgłego, aby były zrozumiałe dla strony niemieckiej.

W praktyce najwięcej trudności sprawia polskim menedżerom wykazanie w jednoznaczny sposób swojej nienagannej reputacji. Najczęstszy błąd polega na tym, iż wnioskodawcy koncentrują się na tym, co dopiero zamierzają zrobić, a nie na tym, kim są i jaki dorobek życiowy przynoszą ze sobą. Najlepszym doradcą niech będzie zdrowy rozsądek. Państwa biuro będzie przed udzieleniem pozwoleń kilkakrotnie wizytowane przez niemieckich urzędników, którym nie uda się wytłumaczyć, iż parkowanie floty samochodowej na osiedlowym placu zabaw ma jedynie charakter przejściowy. Nieobecność dyspozytora, brak szyldu, niemożność komunikacji w języku niemieckim tylko pogorszą sytuację. Niemiecki urząd doceni natomiast wystawione przez polską administrację zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i składkach ZUS oraz zaświadczenie o zameldowaniu dyspozytora w nieodległym od biura mieszkaniu.

Kluczem do sukcesu na rynku niemieckim jest wiarygodność. Autentyczność i realizm w postępowaniu o uzyskanie licencji transportowej są na wagę złota. Zostaniecie Państwo zważeni na wadze i obyście nie okazali się zbyt lekcy!


Jak wyróżnić się na niemieckim rynku?

Next article