Skip to main content
Home » Współpraca międzynarodowa » Transport, spedycja, logistyka – optymalizacja rozwiązań
współpraca międzynarodowa

Transport, spedycja, logistyka – optymalizacja rozwiązań

Transport-spedycja-logistyka
Transport-spedycja-logistyka

Dominik Błędzki

ChinskiRaport.pl

Polska branża TSL (transport, spedycja, logistyka) dynamicznie się rozwija. Z pewnością związane jest to z położeniem geograficznym naszego kraju, dzięki któremu stajemy się hubem, z którego następuje dystrybucja towarów na rynek europejski. Szczególny wpływ na rozwój branży spedycyjno-transportowej ma rozbudowa szlaków handlowych w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku. Ładunki przybywające drogą kolejową z Chin przechodzą w Polsce odprawę celną, a następnie rozprowadzane są do Europy. Stymuluje to rozwój polskiej branży TSL, a także pojawianie się nowych wyzwań i następnie potrzebnych rozwiązań.

Według danych GUS, w 2017 roku polscy przewoźnicy obsłużyli 2053,3 mln ton ładunków wszystkimi rodzajami transportu. Co więcej, w 2018 roku Polska znalazła się na 28. pozycji w rankingu Banku Światowego wśród 160 krajów ocenianych według Logistics Performance Index. Natomiast w opracowaniu Instytutu Fraunhofera „Top 100 w transporcie i usługach logistycznych”, Polska umieszczona została na siódmym miejscu wśród państw europejskich. Wskazuje to na jakość usług oferowanych przez polską branżę TSL, która jest doceniana także poza granicami naszego kraju.

Wyraźnie dostrzegamy rozwój transportu na trasie Chiny-Polska dzięki realizacji Inicjatywy Pasa i Szlaku (nazywanej też Nowym Jedwabnym Szlakiem). Projekt zakłada budowę sieci dróg łączących około 70 państw i regionów, od Dalekiego Wschodu aż do Europy i Afryki. Rozwijają się połączenia morskie, kolejowe i lotnicze między państwami leżącymi wzdłuż tras. Szlaki lądowe w ramach inicjatywy przebiegają przez Polskę, co sprawia, że nasz kraj jest istotnym elementem Nowego Jedwabnego Szlaku. Polska ma tym samym szansę na wzrost znaczenia i przyjęcie roli „bramy” na rynek europejski.

Transport kolejowy staje się popularną alternatywą dla transportu morskiego z Chin. Już teraz do Polski docierają z chińskiego Chengdu po 2-3 pociągi dziennie, a liczba przeładunków z Chin obsługiwanych przez polskie terminale kolejowe ciągle rośnie. Warto dodać, że nie jest to jedyne połączenie kolejowe między Polską a Chinami. Pociągi z Chin docierają do terminali w Małaszewiczach, Łodzi i Pruszkowie, od niedawna też w Sławkowie.

Polska branża TSL staje więc w obliczu nowych wyzwań wynikających z ekspansji chińskiej branży transportowo-spedycyjnej, na którą pozwala budowa Nowego Jedwabnego Szlaku. Inicjatywa Pasa i Szlaku to więc zarówno szansa, jak i próba dla polskich spedytorów i przewoźników. Branża transport – spedycja – logistyka w Polsce stara się zatem korzystać z nowych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców, które umożliwiają optymalizację łańcuchów dostaw. Takim rozwiązaniem może być ShipHub.pl. Polscy przedsiębiorcy są otwarci na innowacje w technologii, e-commerce, płatnościach czy transporcie. Chętnie korzystają z nowych narzędzi pozwalających na optymalizację rozwiązań, co szczególnie widoczne jest w branży TSL. ShipHub to platforma, dzięki której przedsiębiorcy mogą uzyskać indywidualnie przygotowane oferty transportu towaru. Po określeniu swoich wymagań, skontaktują się z nimi spedytorzy, którzy mogą je spełnić, a przedsiębiorca może porównać proponowane przez nich ceny i wybrać najbardziej odpowiedniego dla siebie. W zależności od potrzeb może on również dobrać odpowiednią formę transportu towarów (transport morski, kolejowy bądź lotniczy). Zrzeszenie spedytorów w jednym miejscu pozwala na zaoszczędzenie czasu spędzanego na żmudnym przeszukiwaniu ofert w Internecie.

Transport, logistyka i spedycja wymagają innowacji, żeby nieustannie się rozwijać i zaspokajać potrzeby przedsiębiorców. W celu optymalizacji rozwiązań, branża TSL w Polsce od wielu lat wdraża nowe rozwiązania technologiczne i konsekwentnie usprawnia łańcuchy dostaw.

Next article